Piątek, 19 Lipiec
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego -

Reklama


Reklama

Program opieki nad zwierzętami - skorzystaj z dofinansowania na sterylizację/kastrację swojego psa lub kota


Gmina Szczytno chce dorzucić swoim mieszkańcom grosza i dofinansować zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów. Akcja to efekt realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szczytno na rok 2023. Dofinansowanie w wysokości 50% kosztów zabiegu przysługuje mieszkańcom gminy Szczytno - właścicielom psów i kotów (samców i samic).Aby skorzystać z dofinansowania należy spełnić następujące warunki:

  • Zgłosić psa do ewidencji
  • Złożyć w Urzędzie Gminy Szczytno wniosek o dofinansowanie ( w przypadku psa aktualny dowód szczepienia)

 

Opiekun, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłosi się do Urzędu Gminy w Szczytnie. Po wypełnieniu wniosku, oraz jego pozytywnej weryfikacji, wnioskodawca otrzymuje zlecenie na zabieg, z którym zgłosi się do lekarza weterynarii wskazanego we wniosku. Gmina Szczytno zapłaci 50% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionej faktury.

 

Opiekun zwierzęcia indywidualnie umawia się z lekarzem weterynarii na wykonanie zabiegu. Termin wykonania zabiegu nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty otrzymania zlecenia na dofinansowanie zabiegu.

 

Opiekun zwierzęcia opłaci bezpośrednio lekarzowi weterynarii 50% kosztów wykonanego zabiegu. Dofinansowanie przez Gminę Szczytno wykonywanych zabiegów prowadzone będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku.


Reklama

 

Wysokość zabezpieczonych w budżecie środków finansowych przeznaczonych na realizację programu sterylizacji zwierząt (psów i kotów) wynosi 10 000,00 zł.

 

Gmina będzie ponosić wyłącznie koszty sterylizacji/kastracji psa lub kota. W przypadku wystąpienia podczas zabiegu lub bezpośrednio po nim konieczności przeprowadzenia innych zabiegów leczniczych lub podania leków, ich koszty ponosił będzie właściciel zwierzęcia.

 

Więcej informacji na ten temat można a uzyskać w Urzędzie Gminy Szczytno, pod nr telefonu 89 623 25 95

 

1. Zabiegi sterylizacji, kastracji kotów:

Kocur – 120 zł ( sto dwadzieścia zł)

Kotka – 200 zł (dwieście zł)

 

2. Zabiegi sterylizacji, kastracji psów:

Reklama

Psy o wadze do 15 kg:

Pies – 180 zł ( sto osiemdziesiąt zł)

Suka – 270 zł ( dwieście siedemdziesiąt zł)

 

Psy o wadze od 15 kg do 30 kg:

Pies – 210 zł ( dwieście dziesięć zł)

Suka – 320 zł ( trzysta dwadzieścia zł)

 

Psy o wadze 30 kg i powyżej:

Pies – 230 zł ( dwieście trzydzieści zł)

Suka – 390 zł ( trzysta dziewięćdziesiąt zł)

 

 Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama