Wtorek, 6 Czerwiec
Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera -

Reklama
Polityka prywatności RODO

Polityka prywatności dotyczy serwisów:

tygodnikszczytno.ploglosznie.tygodnikszczytno.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych poprzez ww. serwisy.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Art Media Tomasz Mikita, z siedzibą w 12-100 Szczytno, ul. Plac Juranda 2/1 NIP 745 145 90 23.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza mogą to być:

wystawienie faktury, uruchomienie usług, przetwarzanie dokumentów finansowych, informowanie o terminach wygaszania usług, informowanie o aktualizacjach, informowanie o zmianie regulaminu, realizacji obsługi technicznej, bezpośredni kontakt handlowy, przesyłanie informacji handlowych e-mail/sms/telefonicznie lub przez system ticket-ów

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych tj: ochrona przed dostępem nieautoryzowanym, ochrona przed utratą danych, hasła do zalogowania się do danych osobowych nie są zapisywane w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny. Logowanie do miejsca danych osobowych chronione jest w warstwie transmisji danych (certyfikat SSL). Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewniania możliwie wysokiego stopnia ochrony danych poprzez szkolenia wewnętrzne i regulamin firmowy.

10. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

11. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

15. Z polityką prywatności plików "cookies" prosimy o przeczytanie informacji na stronie:

https://tygodnikszczytno.pl/politykaplikowcookies-p87.html


Reklama