Środa, 22 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

Kupujesz ubezpieczenie nieruchomości w Szczytnie? Uważaj na te pułapki i haczyki w umowie!


Ubezpieczenie mieszkania czy domu w Szczytnie powinno zapewniać poczucie wewnętrznego spokoju i dawać gwarancję uzyskania odpowiedniego odszkodowania w razie wystąpienia szkód. Niestety towarzystwa stosują różne pułapki, aby uniknąć odpowiedzialności i wypłaty pieniędzy. Obroń się przed tymi mechanizmami dzięki naszym poradom, w których omawiamy najczęstsze haczyki pojawiające się w umowach ubezpieczeniowych.


  • Data:

Wyłączenia z odpowiedzialności

W przypadku wyłączeń z odpowiedzialności trudno mówić o jakimś podchwytliwym działaniu ze strony towarzystw ubezpieczeniowych, ponieważ katalog tego rodzaju zdarzeń jest czarno na białym wymieniony w umowie. Duża część klientów nie czyta jednak podpisywanych przez siebie dokumentów, dlatego warto pamiętać, że firmy przyznają sobie prawo do odmowy wypłaty odszkodowania, jeżeli do zniszczeń doszło z powodów wymienionych w katalogu wyłączeń. Mogą one dotyczyć też określonych przedmiotów i elementów, które nie podlegają odpowiedzialności towarzystwa. Pamiętaj więc o dokładnym sprawdzeniu wszystkich wyłączeń i upewnieniu się, że brakuje wśród nich sytuacji, w przypadku których prawdopodobieństwo wystąpienia jest relatywnie wysokie.

Karencja

Tym mianem określa się mechanizm, na mocy którego towarzystwo przyznaje sobie prawo do niewypłacenia odszkodowania, gdy od momentu podpisania umowy do szkody dojdzie w czasie krótszym niż wskazany limit. Jeżeli więc np. zalanie miało miejsce po 10 dniach od zawarcia umowy, a karencja dla tego zdarzenia wynosi 30 dni, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Franszyza integralna i redukcyjna

Innym elementem umowy, który z punktu widzenia klienta stanowi źródło ograniczeń, jest franszyza integralna. Określa ona minimalną kwotę, na jaką powinny zostać wycenione szkody, aby można było wypłacić odszkodowanie. Jeśli zatem zniszczenia będą wycenione poniżej limitu wskazanego w ramach franszyzy integralnej, firma odmówi odszkodowania. Z kolei franszyza redukcyjna definiuje kwotę, o jaką wypłacona kwota zostanie pomniejszona. Przykładowo, przy franszyzie redukcyjnej na poziomie 500 zł po wystąpieniu szkód wycenionych na 5000 zł towarzystwo wypłaci właśnie o 500 zł mniej, czyli 4500 zł.

Wymóg zastosowania zabezpieczeń

Niektóre towarzystwa wymagają od klientów zastosowania określonych zabezpieczeń mienia, jak np. odpowiedniej jakości drzwi i okien czy alarmy przeciwwłamaniowe. W niektórych polisach warunek wdrożenia dodatkowych rozwiązań chroniących nieruchomość przed zniszczeniami pojawia się po przekroczeniu wskazanej sumy ubezpieczeniowej, np. powyżej 200 000 zł. Taki zapis może dotyczyć również ubezpieczeń dla nieruchomości w remoncie, o których więcej dowiesz się na stronie https://www.ubezpieczeniemieszkania.pl/blog/od-jakich-zdarzen-chroni-ubezpieczenie-oc.

Nieużytkowanie nieruchomości

Czy wiesz, że niektóre towarzystwa przyznają sobie prawo do niewypłacania odszkodowania, jeżeli do szkody dojdzie w nieruchomości nieużytkowanej przez dłuższy okres? Czas, po którym wygasa odpowiedzialność firmy, zależy od indywidualnych warunków danej oferty i z reguły wynosi od 30 dni 90 dni. Jeśli więc dom czy mieszkanie pozostają puste dłużej, niż wskazuje umowa i dojdzie w tym czasie do szkody, towarzystwo może odmówić wypłaty odszkodowania.

Dbałość o stan techniczny instalacji

Również niedbanie o stan techniczny instalacji elektrycznej, kominowej czy wodociągowej może być powodem do nieprzyznania odszkodowania w razie np. przepięcia, pożaru z powodu sadzy nagromadzonej w kominie czy nieszczelności w rurach transportujących wodę. Po więcej informacji na temat ubezpieczeń nieruchomości zapraszamy do serwisu ubezpieczeniemieszkania.pl.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama