Sobota, 22 Czerwiec
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza -

Reklama


Reklama

Jest nowy wykonawca! GDDKiA dokończy rozbudowę krajowej 53 Rozogi – Dąbrowy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie poinformowała właśnie, że dokończymy rozbudowę krajowej 53 Rozogi – Dąbrowy. - Podpisaliśmy umowę na dokończenie rozbudowy ponad 6 km – mówi rzeczni GDDKiA Karol Głębocki. - Wykonawcą zadania o wartości 21 mln zł jest firma Unibep z Bielska Podlaskiego. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Na realizację prac wybrany wykonawca robót będzie miał sześć miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Inwestycja obejmie dokończenie robót po odstąpieniu od umowy z poprzednim wykonawcą.

 Zakres zadania

Nowy wykonawca w ramach zadania dokończy rozbudowę drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy. Wykona m.in. nową konstrukcję jezdni o dopuszczalnym nacisku 11,5 t/oś i szerokości 7 m, rozbuduje skrzyżowania, zbuduje chodniki, zatokę autobusową oraz oświetlenie drogowe.

 

Na wykonanie zadania wybrany wykonawca będzie miał 6 miesięcy od daty podpisania umowy. Do tego terminu nie wlicza się okresu zimowego liczonego od 16 grudnia do 15 marca.

 

Poprzedni wykonawca nie wywiązał się z umowy

W październiku 2022 roku odstąpiliśmy od umowy z dotychczasowym wykonawcą, firmą Ostrada z Ostrołęki, ze względu na niewystarczające zaangażowanie i postęp robót, a w ostatnich tygodniach trwania kontraktu całkowite zaprzestanie prowadzenia prac. W trakcie inwestycji wielokrotnie wzywaliśmy wykonawcę do zwiększenia zaangażowania w realizację zadania. Bezskutecznie.


Reklama

 

-Stąd nasza decyzja o odstąpieniu od umowy - mówi Głębocki. - Przypomnijmy, że umowa na projekt i rozbudowę DK53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy została podpisana 4 września 2018 r. Zgodnie z aneksem nr 1 do tej umowy zawartym 4 grudnia 2019 r. termin wykonania minął 20 lipca 2020 r. Umowa przewiduje karę w wysokości 10 proc. wartości umowy netto za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

 

 

Obecny stan inwestycji

Na odcinkach pomiędzy Rozogami i Dąbrowami oraz w Dąbrowach ułożona została podbudowa bitumiczna, częściowo leży warstwa ścieralna. W Rozogach warstwa podbudowy bitumicznej jest wykonana częściowo, chodniki zrealizowane są w połowie. Obowiązuje ruch wahadłowy.

 

Przychylając się do wniosku przedsiębiorców i mieszkańców Rozóg, w celu zmniejszenia utrudnień związanych z niedokończoną budową, na odcinku pomiędzy miejscowościami Rozogi i Dąbrowy wprowadziliśmy nową czasowa organizację ruchu. Pozwoliła na podniesienie prędkości do 70 km/h (wcześniej obowiązywało 50 km/h), przy zachowaniu wymaganych warunków bezpieczeństwa. Zrealizowaliśmy również wnioski mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa takie, jak wykonanie oznakowania pionowego czasowej organizacji ruchu, odtworzenia zniszczonej części oznakowania stałej organizacji ruchu oraz czasowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zabezpieczenia ciągów pieszych na terenie rozbudowy, w tym uzupełnienie ubytków w nawierzchni, wykonanie zejść z chodników, obsypanie studni kruszywem.

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama