Poniedziałek, 23 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

Dziś XV Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu


Dziś 18 października. Od 15 lat właśnie tego dnia obchodzimy Europejski Dzień przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu. Policjanci w całym kraju prowadzą działania profilaktyczno – edukacyjne mające na celu poszerzenie wiedzy i świadomości obywateli na temat tego typu przestępstwa. Szczycieńscy profilaktycy w ramach Europejskiego Dnia przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu spotkali się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, aby omówić wszelkie aspekty związane z tym zjawiskiem, dane statystyczne oraz podejmowane przez podmioty działania mające na celu przeciwdziałanie procederom, które rażąco naruszają podstawowe prawa człowieka.Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma stanowiąca jedną z najcięższych zbrodni, godząca w wolność i godność ludzką. Zwalczanie tego procederu stanowi wyzwanie dla całej Unii Europejskiej. Poniżej zamieszczamy wiele cennych informacji, z którymi warto się zapoznać, aby nie stać się ofiarą procederu handlu ludźmi:

 

Istnieje wiele sposobów, jakimi wykorzystuje się ludzi, zmuszając ich do pracy za darmo lub za niewielkie pieniądze. Do różnych form wyzysku zalicza się:

- wyzysk roboczy

- wyzysk seksualny

- przymusowa praca domowa

- pobieranie organów

- wykorzystywania na tle kryminalnym

 

Ofiary są kontrolowane siłą, groźbami, porwaniem, oszustwem i podstępem.

 

Po wstępnym przejęci kontroli nad ofiarami handlu ludźmi, przewozi się je zazwyczaj w miejsce zapotrzebowania na usługi, w których można je wykorzystać. Zazwyczaj są to miejsca, gdzie ofiara nie zna języka lub podstawowej wiedzy, która pomogłaby im w znalezieniu pomocy. Ofiary mogą być również przekazane lub sprzedane innym handlarzom ludźmi.

 

Ludzie, którzy padają ofiarami niewolnictwa często zmuszani są do pracy w takich sektorach jak:

- rolnictwo

- obróbka i pakowanie żywności

- budownictwo

- rozrywka

- przemysł usług

- produkcja (np. w fabrykach)

 

Ofiary przymusowej pracy mogą być również ofiarami zniewolenia poprzez dług, kiedy to podstępnie zmusza się je do pracy za darmo lub za niewielkie pieniądze, aby spłacić dług.

 

Istnieje mnóstwo elementów wskazujących na handel ludźmi oraz przymusową pracę. Nie wszystkie z nich występują w danych przypadkach i nie zawsze są widoczne przy pierwszym kontakcie.

Czasem ofiary nie chcą się dzielić swoją historią z różnych przyczyn. Mogą to być obawy przed odwetem ze strony oprawcy lub że nikt nie uwierzy w ich historię. Ofiary czasem czują wstyd, ze dają się traktować w ten sposób albo po prostu nie są świadome swoich praw oraz jaka pomoc jest dla nich dostępna.

 

Wskaźniki, że dana osoba jest ofiarą handlu lub podmiotem pracy przymusowej:

 

Ograniczenie wolności:

- ofiary mogą nie posiadać swojego paszportu lub innych dokumentów tożsamości czy podróży, ponieważ są one przetrzymywane przez osoby trzecie

- ofiary mogą być niezdolne do opuszczenia miejsca pracy

- ofiary mogą być niezdolne do swobodnego przemieszczenia się

- ofiary mogą być zależne od swojego pracodawcy/pośrednika w sprawie pracy, transportu czy zakwaterowania bez możliwości wyboru

- ofiary mogą podróżować tylko w towarzystwie innych pracowników

- ofiary mogą być pod kontrolą religii, rytuałów

- ofiary mogą nie mieć możliwości swobodnego kontaktowania się z innymi

- ofiary mogą nie mieć dostępu do opieki medycznej

- być w sytuacji zależności

- ofiary mogą pochodzić z miejsc, które są znanymi źródłami handlu ludźmi

- ofiary mogą doświadczać przemocy oraz gróźb względem siebie lub członków rodziny i bliskich

- ofiary mogą posiadać fałszywe dokumenty

 


Reklama

Zachowanie:

- ofiary mogą nie znać miejscowego języka

- ofiary mogą zachowywać się jakby były poinstruowane przez kogoś

- ofiary mogą pozwalać innym mówić w swoim imieniu podczas bezpośredniego kontaktu

- ofiary mogą być nieufne względem organów władzy

- ofiary mogą obawiać się ujawnienia ich statusu imigracyjnego

- ofiary mogą być przekonane, że muszą pracować wbrew własnej woli

- ofiary mogą nigdy nie opuszczać miejsca pracy bez swojego zwierzchnika

- ofiary mogą wykazywać obawę lub lęk

- ofiary mogą czuć, że są w sytuacji bez wyjścia

- ofiary mogą uciekać się do popełnienia zbrodni, aby otrzymać jedzenie lub pieniądze na żywność

- ofiary mogą grzebać w odpadkach w poszukiwaniu jedzenia

 

Warunki pracy:

- ofiary mogą mieć obrażenia wyglądające na powstałe w wyniku ataku

- ofiary mogą mieć obrażenia lub nadwyrężenia typowe dla pewnych rodzajów wykonywanych prac

- ofiary mogą mieć obrażenia, które wyglądają na powstałe w wyniku pewnych ograniczeń swobody

- ofiary mogą mieć stare, nieleczone obrażenia lub takie, których przyczyn ofiary nie potrafią wyjaśnić

- ofiary mogą nosić codziennie te same ubrania

 

Jak pomagać ofiarom? Należy:

- zawsze działać myśląc przede wszystkim o bezpieczeństwie ofiary

- wyjaśnić ofierze, co się dzieje i co można zrobić, aby pomóc

- uszanować potrzeby i wolę ofiary

- zabrać ofiarę w bezpieczne miejsce, gdzie może czuć się na tyle bezpiecznie, by swobodnie rozmawiać

- rozmawiać z ofiarami osobno i oddzielić je od podejrzanych oprawców

- oddzielić grupę ofiar od siebie, aby każde z nich mogło opowiedzieć swoją wersję wydarzeń

- zbudować więź i zaufanie, rozwiać jakiekolwiek obawy na temat postępowań prawnych

- być świadomym tego, że ofiara może cierpieć z powodu stresu lub problemów umysłowych w wyniku zaistniałych wydarzeń

- oszacować potrzeby medyczne i zorganizować odpowiednią pomoc lekarską

- zwracać uwagę na znaki wskazujące na jakąkolwiek komunikację pomiędzy ofiarą, a oprawcą

 

Handel ludźmi uznawany jest za współczesną formę niewolnictwa. To przestępstwo polegające na odebraniu wolności tym, którzy padają jego ofiarą i wykorzystaniu ich w celu osiągnięcia korzyści. Ludzie w trudnym położeniu, słabo wykształceni, bezrobotni, niemający wystarczających środków do życia, a także wszyscy ci, którzy planują wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy i lepszego życia są szczególnie narażeni na próbę zwerbowania ich przez grupy przestępcze trudniące się handlem ludźmi.

 

Na całym świecie ofiary handlu ludźmi, zarówno kobiety jak i mężczyźni, zmuszane są do wyczerpującej pracy, do uprawiania prostytucji, żebrania, popełniania przestępstw oraz innych aktywności, które przynoszą dochody kontrolującym ich sprawcom. Ofiary często przewożone są z krajów relatywnie biedniejszych do bardziej zamożnych, w których sprawcy mogą osiągać wyższe zyski.

 

W trakcie tego procederu ludzie traktowani są jak towar, przekazywani z rąk do rąk, zastraszani, dręczeni fizycznie i psychicznie. W wyniku wykorzystania, często tracą zdrowie i poczucie własnej wartości, a trauma po takich wydarzeniach może towarzyszyć im przez resztę życia.

Reklama

 

Zgodnie z polskim prawem handel ludźmi jest zbrodnią polegającą na wykorzystaniu drugiego człowieka, w szczególności:

do pracy przymusowej

w żebractwie

w prostytucji, pornografii i innych formach seks-biznesu

w niewolnictwie domowym

do popełniania przestępstw

do pobierania narządów i tkanek

 

W celu wykorzystania, sprawcy werbują, transportują, przekazują i przetrzymują swoje ofiary, stosując wobec nich przemoc i groźby, uprowadzenia, podstęp, oszustwo, nadużywając stosunku zależności, wykorzystując ich krytyczne położenie, a także wręczając lub obiecując korzyści majątkowe ich opiekunom. Jest to przestępstwo nawet w sytuacji, kiedy ofiara wyrazi zgodę na warunku, jakie oferują jej sprawcy.

Przestępstwo to zawsze stanowi poważne naruszenie praw człowieka, a także jego godności i wolności.

Handel ludźmi jest w Polsce zagrożony karą od 3 lat do 15 lat więzienia.

 

 

Wyjeżdżasz do pracy?

Jeżeli planujesz wyjazd do pracy, za granicę, pamiętaj, że to nie tylko szansa na to, żeby sobie dorobić albo rozpocząć lepsze życie, ale również ryzyko.

 

Wyjeżdżając zachowaj ostrożność!

uważaj na ogłoszenia, w których pracodawca proponuje wysokie zarobki, za prace niewymagająca szczegółowych kwalifikacji, ani znajomości języka

dowiedz się jak najwięcej o pracodawcy, u którego masz się zatrudnić

jeżeli korzystasz z usług pośrednika, np. agencji zatrudnienia, sprawdź czy działa legalnie i posiada certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

umów się na regularne kontakty z bliską osobą oraz ustal sposób powiadamiania jej o ewentualnym niebezpieczeństwie

 

Koniecznie zabierz ze sobą:

adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz

telefon komórkowy z aktywnym roamingiem lub bez simlocka, żeby włożyć kartę SIM kraju, w którym przebywasz

jeżeli to możliwe, weź również pieniądze żeby utrzymać się przez jakiś czas i ewentualnie zapłacić za podróż powrotną

 

Podejmując pracę:

zawsze domagaj się umowy o pracę, najlepiej po polsku

nigdy nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz!

 

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli ktoś zmusza lub nakłania Cię do prostytucji, kradzieży czy pracy w nieludzkich warunkach…

Jeśli ktoś Ci grozi lub Cię szantażuje…

 

To znaczy, że jesteś ofiarą przestępstwa i masz prawo do bezpłatnej ochrony i wsparcia.

Skontaktuje się, żeby ją otrzymać:

KCIK – Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne ofiar handlu ludźmi tel. (48) 22 628 01 20 email: kcik@strada.org.pl, www: www.kcik.pl

 

POLICJA – Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, tel. alarmowy 112, tel. 664 974 934, email: handelludzmibsk@policja.gov.pl

KPP Szczytno/ipKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama