Niedziela, 3 Marca
Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana -

Reklama


Reklama

Z mieszkańcami o szczycieńskich sprawach - Aktywne Szczytno - Aktywni Obywatele


Za nami trzy publiczne debaty zorganizowane przez Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia w ramach projektu "Aktywne Szczytno - Aktywni Obywatele". Każda dotyczyła innego tematu, jednak wszystkie poruszające sprawy są ważne dla mieszkańców. - Tematy wyszły od samych obywateli Szczytna. Są efektem realizowanego przez nas od dwóch lat projektu – mówi Paweł Krassowski, prezes stowarzyszenia.Debaty odbyły się 15 i 16 listopada. Wszystkie były transmitowane on-line. Temat pierwszej to: "Jak zapewnić wysoką jakość edukacji i dostępność placówek oświatowych, przedszkoli, żłobków oraz szkół w mieście".

 

Tu dyskutowali Barbara Świerczyńska, dyrektor Centrum Edukacji w Szczytnie, Stefan Januszczyk, sekretarz powiatu szczycieńskiego oraz Tomasz Łachacz, przewodniczący rady miejskiej. Rozmawiano o tym, jak finanse wpływają na jakość edukacji oraz o możliwościach rozwoju zarówno edukacji na poziomie podstawowym, jak i ponadpodstawowym. Poruszono temat wyzwań, które stoją przed placówkami na terenie miasta.

 

Druga debata to "Szczytno zielonej przyszłości" czyli rozmowa o sposobach ochrony środowiska w mieście. Zaproszenie Stowarzyszenia przejęli Adam Krzyśków, który reprezentował Urząd Marszałkowski, Mariusz Karpiński, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Szczytno oraz Daniel Turek, prezes zarządu firmy Etikon, zajmującej się odnawialnymi źródłami energii. W spotkaniu wziął również udział Zbigniew Kiedacz, radca prawny, który specjalizuje się w temacie spółdzielni i klastrów energetycznych.

 

- Myślę, że ta debata była okazją do rozpoczęcia w przestrzeni publicznej dyskusji na temat tego w jakim kierunku może iść miasto, co trzeba pilnie zrobić – mówi Paweł Krassowski. - Cieszę się, że te rozmowy się odbyły.

 

Od gości wyszło wiele ciekawych propozycji, a także sygnałów dotyczących tego, czym już trzeba się zająć. Poruszono problem konieczności modernizacji oczyszczalni ścieków, która obsługuje miasto, rozmawiano o możliwościach wykorzystania dachów w Szczytnie do pozyskiwania energii ze słońca, za pomocą paneli fotowoltaicznych, czy też takiego zagospodarowania miasta, by stało się ono bardziej zielone.


Reklama

 

- Pomysły, które padały podczas dyskusji są do zrealizowania – mówi Adam Cudak, koordynator projektów i wolontariatu stowarzyszenia. - Ważne jest, że głośno wybrzmiało to, że potrzebny jest plan ponad podziałami, przy udziale wszystkich zainteresowanych. Zarówno samorządu, jak i organizacji pozarządowych, działaczy i samych mieszkańców.

 

Ostatnia, trzecia debata nosiła tytuł: "Przyszłość mobilności w Szczytnie, rozwoju transportu publicznego i infrastruktury miejskiej dla lepszej dostępności i komfortu podróży". Tu dyskutowali Daniel Bryk, aktywista rowerowy ze Szczytna, podkomisarz Karol Turek, kierownik Referatu Ruchu Drogowego oraz Rafał Wilczek, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Szczytnie. Podczas dyskusji okazało się, że jednym z najważniejszych wyzwań jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom miejskich dróg. Poruszono problem niedoświetlonych przejść dla pieszych, rozmawiano o możliwościach zmiany organizacji ruchu, która mogłaby przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa, a także konieczności dalszych inwestycji w transport elektryczny.

 

Pomimo zaproszenia, wystosowanego do samorządowych władz miasta, nikt nie zechciał w debatach uczestniczyć. Burmistrz Krzysztof Mańkowski nie pojawił się na nich osobiście, nie oddelegował również pracowników urzędu.

 

- Trudno jest dyskutować o mieście bez osób decyzyjnych, bez przedstawicieli urzędu, bo to oni posiadają pełną wiedzę na temat planowanych działań i obecnie realizowanych inicjatyw – wyjaśnia Paweł Krassowski. - Naszym celem podczas organizacji debat było poruszenie tematów nurtujących mieszkańców. To się udało. Otrzymaliśmy od obserwujących debaty on-line wiele pytań. Nie wszystkie zostały zadane, bo spływały one do nas również po ich zakończeniu – wyjaśnia prezes Krassowski.

Reklama

 

Jak zapewniają przedstawiciele stowarzyszenia wszystkie pytania zostaną zebrane i przekazane burmistrzowi i urzędnikom. Zarówno one, jak i odpowiedzi (jeśli zostaną udzielone) będą zamieszczone na stronie organizacji.

 

Organizacja debat była podsumowaniem realizowanego przez Stowarzyszenie Nasza Szczycieńska Ziemia projektu "Aktywne Szczytno - Aktywni Obywatele", finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Wolności – Centrum Rozowju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – NOWE FIO na lata 2021-2030. Partnerem wydarzenia był "Tygodnik Szczytno". W ocenie organizatorów debaty pokazały, jak ważne jest, by rozmawiać o sprawach istotnych dla mieszkańćów. Co więcej, nie wykluczają, że już niebawem odbywać się będą cykliczne spotkania dotyczące miasta i powiatu.

 

- Po liczbie odtworzeń debat widzimy, że jest to forma, która budzi zainteresowanie mieszkańców. - dodaje Justyna Zielińska, koordynatorka akcji społecznych Stowarzyszenia. - Myślimy, że ich kontynuowanie jest wskazane.Komentarze do artykułu

Jakiś przykład.

A co n.p. na terenie powiatu ta aktywność załatwiła ?

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama