Czwartek, 25 Lipiec
Imieniny: jakuba, Krzysztofa, Walentyny -

Reklama


Reklama

Ważne decyzje dla przyszłości Szczytna – oglądaj na żywo IV sesję Rady Miejskiej


We wtorek, 25 czerwca o godz. 10:00 rozpoczną się obrady IV sesja Rady Miejskiej w Szczytnie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do śledzenia obrad na żywo online, aby być na bieżąco z najważniejszymi decyzjami dotyczącymi przyszłości naszego miasta.


 

Porządek obrad:

Otwarcie obrad

Stwierdzenie prawomocności obrad

Ustalenie porządku obrad

Przyjęcie protokołu z III sesji

Informacja Burmistrza o pracy między sesjami

Interpelacje, zapytania i wnioski radnych

 

https://www.youtube.com/embed/uibEJW2bq9c

Podjęcie uchwał w sprawie:

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034

Zmian w budżecie Gminy Miejskiej Szczytno na 2024 rok

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r.

Zaciągnięcia kredytu

Desygnowania przedstawiciela Gminy Miejskiej Szczytno do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Szczytnie

Powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Szczytnie

Przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030

Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach

Zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu

Zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji

Przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2033

 

Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski

Komunikaty i informacje

Zamknięcie obrad

 

Dlaczego warto oglądać sesję?

Decyzje finansowe: Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie na 2024 rok mogą wpłynąć na codzienne życie mieszkańców.

Kwestie zdrowotne: Uchwały dotyczące opieki zdrowotnej i programów przeciwdziałania przemocy są kluczowe dla społecznego bezpieczeństwa.

Rozwój i inwestycje: Programy rewitalizacji i decyzje o zaciągnięciu kredytów mają bezpośredni wpływ na rozwój infrastruktury miejskiej.

Zachęcamy do udziału w transmisji i aktywnego śledzenia pracy naszych radnych. Razem możemy wpłynąć na przyszłość naszego miasta!





Reklama

Reklama



Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama