Piątek, 1 Lipiec
Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny -

Reklama


Reklama

Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Szczytnie


Dziś, 24 maja w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie obyły się powiatowe obchody Dnia Strażaka. Tegoroczna uroczystość jest szczególna, bowiem 4 maja 2022 roku minęło trzydziestolecie powołania Państwowej Straży Pożarnej.W uroczystościach udział wzięli: Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej Poboży, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki, Członek Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego Pani Sylwia Jaskulska, Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński,  Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Henryk Żuchowski, kapelan powiatowy strażaków ks. Józef Midura, przedstawiciele służb mundurowych, samorządów, instytucji współpracujących, strażacy, druhowie oraz pracownicy cywilni komendy.

Komendant Powiatowy PSP w Szczytnie st. bryg. Grzegorz Rybaczyk rozpoczął uroczystość od przywitania przybyłych gości i wygłosił uroczyste przemówienie w związku z jubileuszem 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej, po którym zostały wręczone odznaczenia, awanse oraz mianowania na wyższe stanowiska służbowe.

ODZNACZENIA

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali:

- st. kpt. Maja Hajn

- mł. bryg. Tomasz Syguła

- st. kpt. Mateusz Pupek

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2022 r. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczony został:

- mł. asp. Paweł Sokołowski

Dyplomem z dnia 11 listopada 2021 r. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił:

- asp. Pawła Koziatka

- mł. asp. Krzysztofa Szewczaka

Dyplomem z okazji 30-lecia Państwowej Straży Pożarnej Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił:

- bryg. Zbigniewa Stasiłojć


AWANSE

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazem Personalnym
z dnia 26 kwietnia 2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r.:

- mł. kpt. Karolowi Doryn stopień kapitana

- mł. kpt. Maciejowi Woźniakowi stopień kapitana

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym z dnia 25 kwietnia 2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r.:

- mł. asp. Marcinowi Różyckiemu stopień aspiranta


Reklama

 

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazami Personalnymi z dnia 22 kwietnia 2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r.

- ogn. Krzysztofowi Więckowi stopień starszego ogniomistrza

- ogn. Grzegorzowi Żarnochowi stopień starszego ogniomistrza

- mł. ogn. Gabrielowi Łomiakowi stopień ogniomistrza

- mł. ogn. Markowi Wernerowi stopień ogniomistrza

- st. str. Sebastianowi Gajkowi stopień sekcyjnego

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie Rozkazem Personalnym z dnia 29 kwietnia 2022 r. nadał z dniem 4 maja 2022 r.:

- str. Krystianowi Siedleckiemu stopień starszego strażaka

- str. Agnieszce Siemieniuk stopień starszego strażaka

 

WYRÓŻNIENIA

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz osiągnięte wyniki w służbie Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Decyzjami
z dnia 4 maja 2022 r. przyznał nagrody pieniężne:

- st. bryg. Grzegorzowi Rybaczykowi

- mł. bryg. Łukaszowi Godlewskiemu

- bryg. Zbigniewowi Stasiłojć

- kpt. Adamowi Kalaga

- mł. ogn. Piotrowi Alancewiczowi

Podczas uroczystości poinformowano również o otrzymanych odznakach oraz awansach podczas krajowych i wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka:

6 maja 2022 r. podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, promowany na pierwszy stopień oficerski młodszego kapitana został asp. Łukasz Przybyłowski.

10 maja 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, podczas których:

  • mł. bryg. Łukasz Godlewski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę
  • st. asp. Jacek Dąbrowski – dyżurny operacyjny stanowiska kierowania otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  •  mł. asp. Krzysztof Szewczak – zastępca dowódcy zmiany otrzymał Srebrną Odznakę Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej nadaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • st. bryg. Mariusz Gęsicki otrzymał dyplom okolicznościowy z okazji 30-lecia funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej
  • asp. Paweł Koziatek otrzymał nagrodę pieniężną Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

Reklama

WŁĄCZENIE JEDNOSTEK OSP DO KSRG

Podczas uroczystości wręczono decyzję z dnia 06 grudnia 2021r.  Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka o włączeniu OSP Nowy Dwór do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – jest to 13 OSP z terenu powiatu szczycieńskiego włączona do systemu. Wręczono również decyzje o przedłużeniu włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP Nowe Kiejkuty, OSP Olszyny i OSP Szymany.

 

 

ŚWIADCZENIE RATOWNICZYM OSP

W trakcie uroczystości dnia Strażaka, wręczono decyzje Komendanta Powiatowego  Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie z dnia 20 maja 2022 r. o przyznaniu świadczenia ratowniczego OSP dla kolejnych druhów z powiatu szczycieńskiego:

- Jan Piotrowski z OSP Pasym

- Henryk Maliński z OSP Olszyny

- Adolf Pasztaleniec z OSP Trelkowo

- Ryszard Mróz z OSP Trelkowo

Ostatnim elementem uroczystości było przekazanie oraz poświęcenie dwóch nowych samochodów specjalnych Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie, tj. samochodu lekkiego rozpoznawczo-ratowniczego ISUZU oraz samochodu lekkiego bus marki Toyota. Przekazano również jednostce OSP Szymany samochód lekki bus marki Renault, który do tej pory służył w  KP PSP  w Szczytnie. Wręczenia aktów przekazania dokonał Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej Poboży oraz Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki nadbryg. Tomasz Komoszyński. Na koniec uroczystego apelu nastąpiły okolicznościowe przemówienia.

Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w SzczytnieKomentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama