Środa, 22 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

Trzy wolne mieszkania SIM. Ruszył nabór uzupełniający. Złóż wniosek


Szczytno ogłosiło nabór uzupełniający wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu trzech wolnych lokali mieszkalnych budowanych przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie przez spółkę SIM KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.


  • Data:

Burmistrz Miasta Szczytno, Krzysztof Mańkowski, ogłasza nabór uzupełniający wniosków dla osób zainteresowanych zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego. Nabór dotyczy trzech wolnych miejsc na liście kandydatów na lokale, które zostaną zbudowane przy ul. Sobieszczańskiego w Szczytnie przez spółkę SIM KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

 

Wnioski są dostępne do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej https://bip.um.szczytno.pl w zakładce GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczytnie (pokój nr 1) w terminie do dnia 15 lutego 2023 r. (środa) do godziny 15:30.

 

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie punktowej zgodnie z przyjętą Uchwałą nr XLV/328/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia dodatkowych kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej dla tych dodatkowych kryteriów pierwszeństwa i dla kryterium pierwszeństwa oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego lub obowiązkowej kaucji dla lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

WNIOSKODAWCY MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI O GOTOWOŚCI WPŁATY PARTYCYPACJI W KOSZTACH BUDOWY W WYSOKOŚCI 20% WARTOŚCI MIESZKANIA! PŁATNA PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI TJ. W TERMINIE MARZEC 2023 R. - MAJ 2023 R.

Za przeprowadzenie naboru odpowiada Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Beata Żerańska, tel. (89) 624 - 72 -58.

Załączniki dostępne są do pobrania na stronie https://bip.um.szczytno.pl/artykul/nabor-wnioskow-dla-osob-zainteresowanych-zawarciem-umowy-najmu-lokalu-mieszkalnego-budowanego-p

Zgodnie z wymaganiami SIM KZN Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie osoby zakwalifikowane na listę najemców wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości.

W przypadku złożenia większej ilości wniosków będzie stworzona lista rezerwowa potencjalnych najemców.

Więcej informacji na stronie: https://simkznpolnoc.pl/mieszkania-na-wynajem/


Reklama

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama