Poniedziałek, 23 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

Radni przyjęli nowe stawki za odbiór „dodatkowych” odpadów


Radni gminy Świętajno przyjęli uchwałę w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania „dodatkowych” odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. Nowe stawki wejdą w życie od stycznia.Radni określili rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Świętajno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów ponad limity:

 

Przyjęcie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Świętajnie od właścicieli nieruchomości:

a) zużytych opon (ponad limit 4 szt./rok),

b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych ponad 5m³ od właściciela nieruchomości/rok,

c) gruzu (czysty, niezanieczyszczony innymi odpadami) ponad 1m³ od właściciela nieruchomości/rok,

d) zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażów ponad 3m³ od właściciela nieruchomości/rok,

e) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy (ponad limit 20 worków 120 l/rok).

 


Reklama

Cena za te usługi usługi:

 

Cena brutto za przyjęcie w PSZOK-u od właściciela nieruchomości zużytych opon:

a) rowerowych, motorowerowych, motocyklowych - 3,00 zł za sztukę,

b) samochodowych (z samochodów osobowych) i innych - 5,00 zł za sztukę.

 

 

Cena brutto za przyjęcie w PSZOK-u od właściciela nieruchomości mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – 100,00 zł za każdy rozpoczęty 1m³,

 

 

Cena brutto za przyjęcie w PSZOK-u od właściciela nieruchomości gruzu (czystego, niezanieczyszczonego innymi odpadami) – 150,00 zł za każdy rozpoczęty 1m³,

 

 

Reklama

Cena brutto za przyjęcie w PSZOK-u od właściciela nieruchomości zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu – 500,00 zł za każdy rozpoczęty 1m³.

 

5. Cena brutto za przyjęcie w PSZOK-u od właściciela nieruchomości odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy – 40,00 zł za worek 120 l.

 

Przyjęcie przez PSZOK w Świętajnie odpadów objętych przedmiotową uchwałą w ilości przekraczającej określony limit następuje poprzez przygotowanie przez właściciela nieruchomości odpadów do dostarczenia do PSZOK-u, określenie parametrów, rodzaju i ilości przekazywanych odpadów z podziałem na poszczególne grupy objęte niniejszą uchwałą, ustalenie ceny za przekazywane odpady oraz wniesieniem opłaty przelewem bankowym na rachunek Gminy Świętajno, lub za pomocą terminala w Urzędzie Gminy Świętajno za odpady.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama