Czwartek, 25 Lipiec
Imieniny: jakuba, Krzysztofa, Walentyny -

Reklama


Reklama

Nauka atrakcyjnego zawodu w Ostrołęce


Nie zawsze trzeba opuszczać dom rodzinny czy wyjeżdżać daleko, by zdobyć kwalifikacje w poszukiwanym na rynku pracy zawodzie. Dyplom technika farmaceuty, podologa, masażysty, higienistki stomatologicznej, technika sterylizacji medycznej, kosmetyczki  czy w innym zawodzie można uzyskać, ucząc się w Ostrołęce.Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, zwane też ostrołęckim Medykiem, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy i zainteresowaniu zawodami medycznymi, prowadzi nabór do policealnej szkoły publicznej na następujące kierunki:

•    technik farmaceutyczny (2,5 roku)
•    podolog (2 lata)
•    higienistka stomatologiczna (2 lata)
•    technik masażysta (2 lata)
•    technik usług kosmetycznych (2 lata)
•    technik sterylizacji medycznej (1 rok)
•    asystentka stomatologiczna (1 rok)
•    opiekun medyczny (1,5 roku)
•    terapeuta zajęciowy (2 lata)
•    technik BHP (1,5 roku)

 

Nauka jest całkowicie bezpłatna i twa maksymalnie dwa i pół roku, a w niektórych zawodach jedynie rok. Dzięki temu w krótkim czasie można zdobyć kwalifikacje i praktyczny, poszukiwany na rynku zawód. Kształcenie odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły i, po zadaniu egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisja Egzaminacyjną, dyplom EUROPASS wraz z suplementem w języku polskim i angielskim.

 

Słuchaczem CKZiU może zostać absolutnie każdy, bez względu na wiek. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej, matura nie jest wymagana. Trzeba podkreślić, że osoby w wieku 50+ mają takie same szanse podwyższenia swoich kwalifikacji, jak ich młodsi koledzy.

 

Poznaniu zawodu w rzeczywistych warunkach pracy służy pobyt na praktykach zawodowych, które organizuje szkoła w placówkach medycznych typu szpital, w gabinetach, np. kosmetycznych itp.

 

Co jeszcze wyróżnia CKZiU?

  1. Kadra dydaktyczna

Nauczyciele pracujący w Centrum to życzliwi specjaliści z ogromnym doświadczeniem zawodowym, stale podnoszący swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Wśród grona pedagogicznego są egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

  1. Atrakcyjne kierunki kształcenia oraz kursy

Ostrołęcki Medyk jako jedyna szkoła policealna w Ostrołęce i powiecie oferuje atrakcyjne i unikatowe kierunki medyczne związane ze zdrowiem i życiem człowieka. Słuchacze kształcący się w CKZiU mają zapewnioną praktykę zawodową, dzięki czemu jeszcze podczas procesu kształcenia nabywają cenne i poszukiwane na obecnym rynku pracy doświadczenie zawodowe. Ponadto szkoła oferuje udział w dodatkowych kursach (np. kwalifikacyjnych), które znacznie podnoszą szanse na rynku pracy.

  1. Innowacyjne kształcenie

Programy nauczania są poszerzane o innowacje pedagogiczne. Dzięki temu szkoła dostosowuje się do dynamicznego rynku pracy, dając słuchaczom możliwość udziału w innowacyjnych przedsięwzięciach, dzięki którym nabywają nowe umiejętności, stając się profesjonalistami w swojej dziedzinie. Co więcej, słuchacze często wybierają opcje łączenia kształcenia na 2 kierunkach i w krótkim czasie uzyskują więcej niż jedną kwalifikację!

  1. Systematyczne doposażenie bazy dydaktycznej

CKZiU nieustannie wzbogaca swoją bazę dydaktyczną dzięki udziałowi w innowacyjnych projektach lub poprzez zakup najnowocześniejszych profesjonalnych urządzeń. (np. do pracowni anatomii, pierwszej pomocy, podologii, sterylizacji, masażu czy kosmetyki).

Na uwagę zasługuje również fakt bogato wyposażonej biblioteki, która obfituje w księgozbiór medyczny.

W szkole znajdują się ponadto: siłownia, sala do nauki języka migowego, sala do fitnessu, bezpłatny parking oraz łazienki z natryskami (wykorzystywane podczas zabiegu masażu gorącą czekoladą czy zabiegów kosmetycznych).

  1. CKZiU jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Oznacza to, że słuchacze zdają państwowe egzaminy zawodowe w szkole i w pracowniach, w których przygotowywali się przez cały okres kształcenia. Zdawanie egzaminów w macierzystej placówce wpływa na lepszy komfort psychiczny i zmniejszenie stresu egzaminacyjnego.

  1. Dogodny system nauki

Nauka w Centrum odbywa się w systemie umożliwiającym podjęcie pracy czy jednoczesne studiowanie. Co ważne, grupy są bardzo zróżnicowane wiekowo, co daje ogromną i niepowtarzalną możliwość dzielenia się doświadczeniem i różnym spojrzeniem na ten sam problem.

Rekrutacja trwa! Dołącz do najlepszych!

Więcej informacji:  znajdziesz TUTAJ


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6

tel. 29 764 66 37, e-mail sekretariat@ckziu.ostroleka.pl


 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama