Niedziela, 24 Wrzesień
Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli -

Reklama


Reklama

Uroczystość wręczenia świadectw absolwentom kierunku „Nauka o Policji” (zdjęcia, wideo)


We wtorek, 30 maja w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbył się pierwszy w historii egzamin z zakresu szkolenia zawodowego oficerskiego dla absolwentów studiów na kierunku „Nauka o Policji”. Do egzaminu przystąpiło 81 absolwentów. Następnie w Auli im. Władysława Stasiaka zorganizowano uroczystą zbiórkę, podczas której wręczono świadectwa absolwentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.


Egzamin z zakresu szkolenia zawodowego oficerskiego rozpoczął się punktualnie o godzinie 08:00 w Auli im. insp. P.P. dr. praw W. M. Sobolewskiego. Do egzaminu przystąpiło 81 absolwentów studiów na kierunku „Nauka o Policji”, którzy 9 maja br. z sukcesem złożyli egzamin dyplomowy oraz zakończyli pierwszy cykl studiów oficerskich realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

 

Z okazji pierwszego tego typu egzaminu, pisanego przez absolwentów kierunku „Nauka o Policji”, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zorganizowano uroczystą zbiórkę, podczas której absolwentom zostały wręczone świadectwa zdania egzaminu końcowego z zakresu szkolenia zawodowego oficerskiego. Uroczysta zbiórka odbyła się w Auli. im. Władysława Stasiaka. Tuż przed rozpoczęciem zbiórki Pan Błażej Poboży – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gen. insp. dr Jarosław Szymczyk – Komendant Główny Policji, nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor WSPol oraz przedstawiciele absolwentów kierunku „Nauka o Policji” złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą policjantów – ofiary Zbrodni Katyńskiej.

 

Uroczystość w Auli im. Władysława Stasiaka rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wprowadzenia sztandaru Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie przywitała wszystkich gości i uczestników uroczystości oraz w kilku słowach zwróciła się do absolwentów Uczelni. – Ostatnie kilka lat i czas spędzony przez Was w Uczelni nie był z pewnością łatwym wyzwaniem, bowiem wymagało ono wiele pracy, poświęcenia i determinacji. Jestem dumna z Waszych osiągnięć i jestem przekonana, że Wasza wiedza, umiejętności oraz doświadczenie, zdobyte podczas nauki na naszej Uczelni, będą dla Was kapitałem w Waszej przyszłej karierze zawodowej. Serdecznie Wam gratuluję – powiedziała nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

 

Następnie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz Komendant-Rektor WSPol nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska wręczyli świadectwa zdania egzaminu końcowego z zakresu szkolenia zawodowego oficerskiego absolwentom studiów na kierunku „Nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Po wręczeniu świadectw i złożeniu gratulacji przyszedł czas na przemówienia okolicznościowe.

 

Pierwszy głos zabrał Pan Minister. – Dzisiejszy dzień to niezwykle podniosła chwila zarówno dla Was drodzy absolwenci, Waszych rodzin, ale także dla całej policyjnej społeczności. Gratuluję Wam ukończenia studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, która niedługo zostanie przemianowana na Akademię Policji w Szczytnie. Niezmiernie cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości. Przyznam, że i dla mnie ma ona szczególne znaczenie – powiedział Pan Błażej Poboży. – Ustawa o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych wczoraj została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę. To wielka chwila. To nie tylko zmiana nazwy, ale zwiększenie prestiżu i znaczenia Waszej Szkoły Policji. Podniesienie statusu szkoły wyższej do rangi uczelni akademickiej możliwe było dzięki wynikom ewaluacji jakości kształcenia szkoły, która otrzymała kategorię naukową A w dyscyplinie „nauki o bezpieczeństwie” oraz B+ w dyscyplinie „nauki prawne”. Dziękuję Wam za wybór policyjnej drogi i za służbę Polsce. Dziś dołączyliście do elitarnego grona absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – dodał Podsekretarz Stanu w MSWiA.

 

Kolejno do policjantów zwrócił się Komendant Główny Policji. – Szanowni Państwo. Dzisiaj pozytywnych emocji jest we mnie bardzo dużo. Cieszę się, że wróciliśmy po wielu latach do tego systemu nauczania. Wiem, że kosztowało Was to wiele pracy, bo sam przeszedłem dokładnie tę samą ścieżkę. Niestety trochę czasu już upłynęło, bo 29 lat od momentu, kiedy ja w podobnej formule jak Wy opuszczałem mury tej szkoły, ale na pewno niezmiennie był to ogromny trud i wysiłek, aby dotrzeć do tego momentu i stanąć tutaj dzisiaj i odebrać te dyplomy, a wierzę głęboko w to, że wkrótce nominacje oficerskie (…) – powiedział gen. insp. Jarosław Szymczyk. ­– Wiem jak trudno Wam było też z uwagi na położenie geograficzne Szczytna i pewnie w wielu przypadkach duże odległości od domów i czas który musieliście tu spędzać kosztem tych, którzy najbardziej na Was czekają, czyli najbliższych. Jestem przekonany, że dzisiaj macie przeogromną satysfakcję z tego, że dotrwaliście do końca, że przeszliście przez te szczeble poszczególnych lat edukacji i odbieracie dzisiaj te dyplomy. Ja jestem naprawdę z Was dumny i bardzo serdecznie Wam dziękuję za ten trud, wyrzeczenia i wysiłek, który wkładaliście każdego dnia w edukację (…) Życzę Wam abyście czerpali satysfakcję, przynajmniej na takim poziomie jak czerpiecie ją dzisiaj, z każdego dnia wykonywanej przez Was ciężkiej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby. Niech ta satysfakcja będzie pisana przede wszystkim głosami tych dla których ją pełnimy, czyli naszych mieszkańców o czym świadczy wysoki poziom bezpieczeństwa wśród obywateli. Gratuluję i dziękuję Wam bardzo serdecznie oraz tym, którzy Was wspierali i kształtowali Wasze postawy, tym dzięki którym postanowiliście ubrać ten mundur. Dziękuję Waszym najbliższym za to, że znosili trudy Waszej edukacji (…) – dodał Komendant Główny Policji.

 

Pan Komendant złożył również podziękowania Pani Komendant-Rektor i Panu Wiceministrowi Błażejowi Pobożemu za inicjatywę i wkład w realizację podniesienia statusu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie do rangi uczelni akademickich. Zwieńczeniem tego było podpisanie dzień wcześniej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o zmianie nazw uczelni państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Dzięki temu Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie już niedługo zmieni nazwę na Akademia Policji w Szczytnie.

 

Następnie swoje wystąpienia okolicznościowe wygłosili także przedstawiciele absolwentów, którzy podziękowali kadrze naukowo-dydaktycznej Uczelni za wspólnie spędzone cztery lata w murach Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i pomoc w realizacji procesu dydaktycznego. W swoich przemówieniach podkreślali znaczenie Uczelni, która daje wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz naukowo-badawczego. Wśród przemawiających byli sierż. Karolina Szkudlarek, sierż. Dominik Szewczyk i sierż. Łukasz Sikorski. Wyróżnionym okolicznościowe upominki wręczyli Pan Błażej Poboży, gen. insp. Jarosław Szymczyk i nadinsp. dr hab. Iwona Klonowska.

 

W uroczystości udział wzięli Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Błażej Poboży, Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk oraz kierownictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z Komendantem-Rektorem nadinsp. dr. hab. Iwoną Klonowską na czele. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Pani Małgorzata Kowalewicz i Pan Paweł Dudkowski, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie Pani Grażyna Kula oraz Prezes Stowarzyszenia Humanitarnego Dar Serca w Szczytnie Pani Bogusława Nasiadko wraz z podopiecznymi, którzy podziękowali absolwentom WSPol za wielokrotnie podejmowane inicjatywy na rzecz wspierania potrzebujących. Wyrazem wdzięczności były własnoręcznie przygotowane przez podopiecznych Stowarzyszenia prace plastyczne. Ponadto w uroczystym apelu udział wzięła kadra naukowo-dydaktyczna, słuchacze i studenci Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

 

Po zakończeniu uroczystości odbył się również briefing prasowy Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Błażeja Pobożego z udziałem Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka i Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. dr. hab. Iwony Klonowskiej dotyczący podpisania przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych oraz wręczenia świadectw absolwentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na kierunku „Nauka o Policji”.

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji”

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „Nauka o Policji” w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie adresowane są do kandydatów, którzy wiążą swoje plany zawodowe ze służbą w Policji. Funkcjonariusze Policji przyjęci na pierwszy rok studiów otrzymują szansę rozwoju zawodowego, funkcjonując tym samym w instytucji cieszącej się zaufaniem społecznym. Studia na przedmiotowym kierunku są realizowane w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie od roku akademickiego 2019/2020. W inauguracyjnym postępowaniu rekrutacyjnym, liczba zainteresowanych podjęciem znacznie przekraczała określony limit przyjęć. Finalnie naukę rozpoczęło 91 studentów – funkcjonariuszy Policji, którzy uzyskali skierowanie na podjęcie studiów.

 

Ukończenie kierunku studiów „Nauka o Policji”, a tym samym uzyskanie tytułu zawodowego licencjata, umożliwia Absolwentom przystąpienie do egzaminu z zakresu szkolenia oficerskiego, którego pozytywny wynik będzie stanowił podstawę do mianowania na pierwszy stopień oficerski w korpusie oficerów młodszych Policji. Absolwenci przedmiotowego cyklu kształcenia, poza zdobywaniem wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego wykonywania obowiązków służbowych, czynnie angażowali się w działalność mającą na celu promocję Uczelni, poszerzanie współpracy z organizacjami studenckimi innych uczelni wyższych, a także prowadzili aktywne działania na rzecz rozwoju naukowego, poprzez uczestnictwo w kołach naukowych, wyjazdach studenckich w ramach m.in. programu Erasmus+ , czy chociażby organizację i udział w konferencjach naukowych.

 

Studenci kierunku „Nauka o Policji” odbywali praktyki w instytucjach zagranicznych z których należy wymienić takie miejsca jak: Sevilla - Jefatura de Policia de Andalucia Occidental, Bułgaria - Academy of the Ministry of Interior, University of Zilina w Słowacji, Jefatura Superioe Policia del Pais Vasco w Hiszpanii. Studenci odbywali też część studiów w zaprzyjaźnionych akademiach Policji tj. w Akademii Policji Dolnej Saksonii w Niemczech oraz Akademii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bułgarii.

 

źródło: https://www.wspol.edu.pl/g/aktualnosci/1952-uroczystosc-wreczenia-swiadectw-absolwentom-kierunku-nauka-o-policji

Reklama

ReklamaKomentarze do artykułu

Buka

niezatapialny Komendant Granatnik. widać ma dobre materiały z tych lokali na podkarpaciu gdzie był komediantem.

Tomasz

czy Komediant Główny Szymczyk nie przyniósł fajerwerków lub granatnika aby hucznie zakończyć rok szkolny????? żenada

Grot

„Nauka o Policji” czyli jak strzelać z granatnika, by nie odstrzelić sobie głowy, tylko zadrapać ucho...oraz jak rozwalić pół komisariatu w Stolicy, i nie ponieść żadnych konsekwencji. Komendant poinformował też absolwentów, że najtrudniejsze szkolenie dopiero przed nimi... czyli, jak przemycić czołg z Ukrainy, żeby nikt nie zauważył. Nieoficjalnie mówił też coś o łodziach podwodnych, ale nie dosłyszałem :D

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama