Czwartek, 25 Lipiec
Imieniny: jakuba, Krzysztofa, Walentyny -

Reklama


Reklama

Znamy nowego komendanta-rektora Akademii Policji w Szczytnie


Znany jest nowy komendant-rektora Akademii Policji w Szczytnie. Ponownie na czele jedynej policyjnej uczelni wyższej w Polsce stanie kobieta. To insp. dr Agata Malasińska–Nagórny, która do niedawna była jeszcze zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.Inspektor Agata Malasińska–Nagórny przez ostatnie 24 lata służby związana była z województwem świętokrzyskim. Od czwartku, 20 czerwca ma objąć stanowisko Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie.

 

Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny pełni służbę w Policji od 2000 roku. Swoją przygodę z policyjnym mundurem rozpoczęła w Zespole Policji Sądowej Komendy Powiatowej Policji w Końskich, następnie w Sekcji Dochodzeniowo-Śledczej i Sekcji Kryminalnej tej samej jednostki.

 

W 2007 roku rozpoczęła służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, większość czasu w tym wydziale spędziła w Zespole Nadzoru nad Postępowaniami Przygotowawczymi.


Reklama

 

W 2013 roku została Naczelnikiem Wydziału Kontroli i Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Pod koniec 2013 roku objęła stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach, natomiast w 2014 stanowisko Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP w Kielcach.

 

W 2017 roku objęła funkcję Naczelnika Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Insp. dr Agata Malasińska-Nagórny od 17 lutego 2020 roku nadzorowała pion logistyki w garnizonie świętokrzyskim jako Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach.

Reklama

 

W czasie swojej długoletniej służby była wyróżniany wieloma medalami i odznaczeniami, w tym m. in.:

• Brązowy medal za „Długoletnią Służbę”,

• Złota odznaka „Zasłużony Policjant”,

• Brązowy medal za „Zasługi dla Obronności Kraju”.

 Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama