Poniedziałek, 15 Kwiecień
Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława -

Reklama


Reklama

Razem budujemy jutro. Oddaj głos na Elżbietę Dyrdę i jej wizję rozwoju Miasta i Gminy Pasym


Materiał wyborczy. Szanowni Wyborcy Gminy Pasym! Jestem niezależną kandydatką na burmistrzynię Miasta i Gminy Pasym. Zdecydowałam się kandydować, ponieważ czuję się kobietą spełnioną w wielu rolach; jako pedagog, dyrektor, wcześniej jako radna i związkowiec, a prywatnie jako żona i matka dwóch córek. Teraz chciałabym pracować z mieszkańcami i na rzecz mieszkańców naszej gminy, która potrzebuje mądrej polityki zarządzania i gospodarowania zasobami. Potrzebuje dobrego gospodarza i organizatora. Dostrzegam potrzebę zmian w gminie i potrafię je wprowadzać. W przyszłość patrzę strategicznie, a moje działania są przemyślane, zaplanowane i nakierowane na osiąganie celu. Mam w tym doświadczenie oraz bardzo dobre umiejętności organizacyjne.Od 8 lat jestem dyrektorką Szkoły Podstawowej w Pasymiu. W latach 2004–2005 byłam wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Pasymiu, a od 2010 do 2015 pełniłam funkcję jej przewodniczącej. W latach 1998–2011 kierowałam Gminnym Oddziałem Związku Nauczycielstwa Polskiego w Pasymiu.

 

Moim sukcesem w działalności społecznej była wspólna obrona przed likwidacją szkoły w Gromie, razem z mieszkańcami wsi i Radą Miejską oraz organizacja pomocy humanitarnej na terenie szkoły dla uchodźców wojennych z Ukrainy.

 

W obu tych przypadkach postawa mieszkańców uświadomiła mi, jak ważna jest siła wspólnoty i wspólny cel, do którego trzeba w życiu dążyć.

 

 

Drodzy Wyborcy Gminy Pasym! Potrzebujemy Waszego wsparcia – by stworzyć Gminę otwartą, przyjazną i rozwojową. Naszą wizją jest gmina czysta, zadbana i bezpieczna. Gmina, która potrafi zatrzymać u siebie ludzi młodych.

 

Połączyć ich zapał, energię i świeże spojrzenie z wiedzą, doświadczeniem oraz mądrością życiową seniorów.

 

Gminę opartą na radach i wskazówkach szerokich grup społecznych mieszkańców – przedsiębiorców, rolników, inwestorów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, osób niepełnosprawnych, nauczycieli, strażaków, sportowców i turystów.

 

Gmina Pasym potrzebuje pozytywnej energii oraz mądrej polityki zarządzania zasobami ludzkimi i komunalnymi. Wybory samorządowe 2024 roku są doskonałą okazją do wspólnej dyskusji o strategii Gminy i o koniecznych zmianach.

 

Szanowni Wyborcy!

Stawiamy na: współpracę, bezpieczeństwo i rozwiązywanie problemów naszych mieszkańców, pracę nad rozwojem w zakresie gospodarki, turystyki, oświaty, kultury, sportu, służby zdrowia, ochrony środowiska, pomocy społecznej i lokalnych przedsiębiorców, stworzenie urzędu przyjaznego dla petenta i inwestora, integrację społeczną w sołectwach, poszanowanie tradycji, historii regionu oraz pamięci o ludziach, którzy ją tworzyli.

 

Naszym celem jest spokojna, rzeczowa i skuteczna praca na rzecz społeczeństwa, a podejmowane działania będą planowane i omawiane wspólnie z mieszkańcami.

 

Szanowni Państwo! W trakcie kadencji szczególny nacisk położymy na realizację ustawowych zadań w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców naszej gminy, w tym zadbamy o infrastrukturę wodno–kanalizacyjną, uzbrojenie terenu pod inwestycje oraz podejmiemy starania, by doprowadzić do gminy gaz.

 

Zadbamy o pozyskanie środków zewnętrznych zarówno unijnych, jak i krajowych, by w szerokim zakresie wpłynąć na rozwój inwestycyjny gminy oraz zapewnić mieszkańcom pracę i stworzyć lepsze warunki do ich życia.

 

Rozwiążemy problem wykluczenia internetowego (tzw. białych plam) oraz wykluczenia komunikacyjnego na terenie gminy Pasym. Wpłyniemy na obniżenie cen wywozu nieczystości stałych i ciekłych. Zadbamy o czystość naszych jezior oraz wykorzystamy ich potencjał rekreacyjny i turystyczny.

 

Wesprzemy działania kultury, sportu, pomocy społecznej, kół gospodyń wiejskich, jednostek pomocniczych gminy, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz lokalnych przedsiębiorców w ich działalności.

 

W zakresie oświaty stworzymy Centrum Edukacyjne w oparciu o istniejącą infrastrukturę przy Szkole Podstawowej w Pasymiu, polegające na wybudowaniu w tamtej lokalizacji nowoczesnego przedszkola ze żłobkiem z wyposażonymi gabinetami wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w tym: do terapii integracji sensorycznej, logopedycznej i zajęć korekcyjnych.

 

Wydłużymy pracę świetlicy szkolnej dostosowanej do potrzeb rodziców pracujących dłużej, w której opieką objęte byłyby zarówno dzieci szkolne, jak i przedszkolne.

 

W celu usprawnienia pracy jednostek oświatowych utworzymy Centrum Usług Wspólnych polegający na wydzieleniu jednostki organizacyjnej w celu zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej.

 

Rozwiążemy problem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, matek z dziećmi i osób starszych w budynkach użyteczności publicznej.

 

Katalog Programu Wyborczego KWW Elżbiety Dyrdy Czas na kobiety nie jest zamknięty. Jesteśmy otwarci na wszystkie inne potrzeby i inicjatywy zgłaszane przez mieszkańców, ponieważ chcemy dialogu i współpracy. Chcemy być blisko Was i Waszych problemów.

 

Kandydaci na radnych do Rady Miejskiej w Pasymiu są przedstawicielami różnych grup społecznych. Legitymują się doświadczeniem i mądrością życiową. Chcą pracować dla dobra społeczeństwa i służyć pomocą tym, którzy jej potrzebują.

 


Drodzy Wyborcy!
Potrzebujemy Waszego wsparcia – by stworzyć gminę otwartą, przyjazną i rozwojową. Gmina Pasym to Nasz Wspólny Dom. Zadbajmy o niego razem! Bądźmy dumni z miejsca, w którym żyjemy! Zapraszamy na wybory w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Materiał zlecony i opłacony przez Komitet Wyborczy Wyborców Elżbiety Dyrdy Czas na kobietyKomentarze do artykułu

Jurgi6

Wszystko jest możliwe. Niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu. Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść po schodach. Powodzenia w nadchodzących wyborach na stanowisko burmistrza !!!

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama