Poniedziałek, 23 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

Pasym – gmina, w której warto zamieszkać, zainwestować, wypocząć


Promocja. Od ostatnich wyborów samorządowych minęło 2,5 roku. To czas wytężonej pracy, której celem jest zapewnienie dalszego rozwoju gminy i podniesienia standardu życia mieszkańców. To czas przygotowania dokumentacji technicznych, składania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji inwestycji. To także dalsza troska o stabilny stan finansów naszej gminy. Warto przypomnieć, że 6 lat temu zadłużenie gminy wynosiło ok. 50%. Skutecznymi działaniami samorządu, przy dobrej współpracy burmistrza z Radą Miejską, spowodowaliśmy obniżenie tego zadłużenia do niespełna 20% na koniec 2020 roku.Pamiętajmy, że odbyło się to przy normalnej pracy jednostek organizacyjnych i jednocześnie uzyskaniu wysokich wskaźników wydatków inwestycyjnych.

 

W obecnej kadencji realizujemy plan, który zakłada rozwój naszej gminy wyrażony hasłem: „Zamieszkaj, Zainwestuj, Wypocznij”. Rozumiemy przez to działania inwestycyjne w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, infrastruktury drogowej i oświetlania, infrastruktury rekreacyjno-sportowej i szeroko rozumianej rewitalizacji. Do priorytetów naszego samorządu należy także dbałość o dobrą edukację oraz wsparcie osób potrzebujących pomocy i stałe podnoszenie poziomu bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

 

Ważnym elementem, jest także zapewnienie szerokiej oferty kulturalnej.

Najważniejsze inwestycje w latach 2019-2021:

budowa ul. ul. Leśnej, Pieniężnego i Prostej. Wartość zadania to ok. 1 000 000 zł, w tym dofinansowanie ok. 500 000,00 zł;

montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej (Szkoła Podstawowa w Pasymiu, Szkoła Podstawowa w Tylkowie, SUW w Gromie, SUW w Pasymiu, SUW w Tylkowie). Wartość zadania to ok. 570 000 zł, w tym dofinansowanie ok. 400 000,00 zł;

budowa i modernizacja SUW w miejscowości Grom. Wartość zadania to ok. 1 400 000 zł, w tym dofinansowanie ok. 780 000,00 zł;

budowa i modernizacja SUW w miejscowości Tylkowo. Wartość zadania to ok. 1 200 000 zł, z środków RFIL;

modernizacja remizy OSP w Pasymiu. Wartość zadania to ok. 220 000 zł;

budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Pasymiu. Wartość zadania to ok. 66 000 zł;

modernizacja dachu na budynku OSP w Jurgach. Wartość zadania to ok. 15 500,00 zł;

zakup i montaż bramy garażowej dla jednostki OSP w Gromie. Wartość zadania to ok. 14 000,00 zł;

remont dachu na budynku socjalnym w miejscowości Grzegrzółki. Wartość zadania to 73 500,00 zł;

przebudowa zjazdu z ul. Polnej na ul. Poprzeczną w Pasymiu. Wartość zadania to 23 500,00 zł;

budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w kierunku miejscowości Tylkowo I etap. Wartość zadania to ok. 750 000 zł.

Ważnym elementem podnoszącym komfort życia mieszkańców w poszczególnych miejscowościach jest realizacja zadań z funduszu sołeckiego. We wszystkich miejscowościach powstają nowe punkty oświetlenia solarnego oraz widoczne są inwestycje poprawiające komfort życia. Dzięki tym środkom oraz zaangażowaniu sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców poszczególne miejscowości stają się coraz piękniejsze.

 

Inwestycje planowane i w trakcie realizacji:

przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasymiu. Wartość zadania to ok. 12 000 000 zł, w tym dofinansowanie ok. 6 000 000,00 zł;

Tę najważniejszą dla naszej gminy inwestycję zrealizuje nasza spółka ZGKiM. Prace nad przygotowaniem dokumentacji i pozyskaniem środków trwały kilka lat. Obecnie przygotowywany jest przetarg na wykonanie tego zadania.

budowa kanalizacji w miejscowości Tylkowo;

utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego w budynku po byłej szkole w Pasymiu;

rozbudowa sieci wodociągowej w gmini;

rozbudowa infrastruktury drogowej;

rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego;

budowa skateparku w Pasymiu.

 Komentarze do artykułu

Mazurka

Tylko szkoda, że Pasym pozwala niemieckimi filmowcom z Tatort Mazury pokazywać Pasym jako niechlujną mieścinę z walącym śię dworcem i chuligaństwem, które niszczy nawet skromne zdobycze cywilizacji w centrum. O nieporadnych policjanta ch nie mówiąc. Taki obraz o obecnych polskich gospodarzacj zobaczyli niemieccy telewidzowie

Grom

Może już najwyższy czas zająć się tymi psami biegającymi po drogach , które stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym na terenie gminy.

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama