Niedziela, 16 Czerwiec
Imieniny: Aliny, Anety, Benona -

Reklama


Reklama

Nowe oblicza władzy w Szczytnie. Emocje wokół wyboru wiceprzewodniczących


Pierwsze decyzje kadrowe w Radzie Miejskiej w Szczytnie już za nami. Przewodniczącym rady został jednogłośnie wybrany Klaudiusz Woźniak, reprezentujący Koalicję Obywatelską, będący jedynym kandydatem na to stanowisko. Zdobył poparcie wszystkich 21 obecnych na sesji radnych. Bój stoczono o wiceprzewodniczących...

 Na sesji, oprócz radnych, ślubowanie złożył też burmistrz Stefan Ochman. Zaapelował do radnych i mieszkańców o współpracę. - Mam jeden cel: zmienić Szczytno w miasto, w którym mieszkanki i mieszkańcy będą mieli możliwości rozwoju zarówno na polu zawodowym, jak i prywatnym – mówił. - Że w mieście lub okolicy znajdą dobrze płatną pracę lub założą własny biznes. Chce, aby każdy znalazł tu przestrzeń do rozwoju. Współpraca jest dla mnie kluczowa, współpraca z gminą, powiatem, czy na szczeblu rząd - samorząd. Aby się rozwijać trzeba współpracować. Jestem gotów do ciężkiej pracy na rzecz naszego miasta i naszych mieszkańców – zapewnił.

Po przemówieniu burmistrza odbyły się wybory prezydium rady miejskiej. I o ile radni byli jednogłośni co do wyboru przewodniczącego rady (został nim Klaudiusz Woźniak), już wiceprzewodniczący oraz szefowie komisji mocno podzielili radnych. Widać w tych głosowaniach, że siła radnych rozłożyła się 11 do 10.

Przy wyborze wiceprzewodniczących emocje sięgnęły zenitu, gdyż o dwa dostępne miejsca walczyli: Zbigniew Gontarzewski z Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Krassowski z Aktywnego Szczytna oraz Tomasz Łachacz z Wspólnie dla Szczytna. Zbigniew Gontarzewski zdobył 20 głosów, Paweł Krassowski – 11. Tomasz Łachacz, z 10 głosami, nie został wybrany do prezydium rady.

Nowy burmistrz wyraził zaskoczenie sytuacją, mając nadzieję na reprezentację największych klubów w prezydium. Przypomnijmy, że w szczycieńskiej Radzie Miejskiej zasiadają obecnie przedstawiciele aż pięciu różnych ugrupowań (komitetów wyborczych): Wspólnie dla Szczytna (dawniej: Wszystko dla Szczytna i PSL) – 6, Prawo i Sprawiedliwość – 5, Razem dla Mieszkańców (zaplecze byłego burmistrza) – 4, Koalicja Obywatelska (partyjne zaplecze nowego burmistrza) – 4, Aktywne Szczytno – 2. Ostatecznie więc, najbardziej liczny, bo 6-osobowy klub Wspólnie dla Szczytna nie uzyskał reprezentacji, a tymczasem Aktywne Szczytno, które ma tylko dwóch radnych, otrzymało stanowisko w prezydium.

Tomasz Łachacz w swoim wystąpieniu wyraził oburzenie takim obrotem sprawy i zasugerował, że 11 radnych wspierających Krassowskiego może stanowić opozycję do burmistrza Ochmana.

Na te słowa szybko zareagowali Adam Cudak z Aktywnego Szczytna, Beata Boczar z Razem dla Mieszkańców i Teresa Moczydłowska z PiS. Przekonywali, że nie stanowią opozycji i deklarowali chęć współpracy.

Adam Cudak z Aktywnego Szczytna podkreślił: - Poparliśmy pana Klaudiusza Woźniaka na przewodniczącego rady, który jest członkiem tego samego ugrupowania, co pan burmistrz. Nie ma mowy o opozycji. Proszę tego nawet nie sugerować – argumentował.


Reklama

W kuluarach mówi się, że postawa 11 radnych miała na celu wykluczenie z prezydium radnych z Wspólnie dla Szczytna, kojarzonych z poprzednią kadencją rady z ugrupowaniem Wszystko dla Szczytna PSL. - Do tej pory to oni rozdawali karty – mówi jeden z radnych. - Przed tą sesją też bardzo mocno i nie do końca elegancko negocjowali, stąd nasza decyzja o takim wyborze wiceprzewodniczących. Chcielibyśmy, aby każdy podchodził do siebie i innych z szacunkiem i szczerością. Nie można zawłaszczać wszystkiego – dodaje tajemniczo nasz rozmówca.

Pewne wyjaśnienie tej kwestii, przynajmniej oficjalne, stanowi oświadczenie, które publikujemy poniżej.

Emocji nie brakowało także podczas wyboru przewodniczących komisji. Warto obejrzeć transmisję z nagranej sesji.

Ostatecznie poszczególnymi komisjami kierować będą:

Komisja Rewizyjna - Elżbieta Czaplicka (PiS)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Andrzej Dziuban (PiS)

Komisja Budżetu i Finansów – Beata Boczar (Razem dla Mieszkańców)

Komisja Oświaty Kultury, Sportu, Turystyki i Opieki Społecznej – Malwina Prusińska (Razem dla Mieszkańców)

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji – Adam Cudak (Aktywne Szczytno)

Komisja Gospodarki Komunalnej, Prawa i Bezpieczeństwa - Paweł Malec (Razem dla Mieszkańców).

 

***

Oświadczenie Radnych Rady Miejskiej w Szczytnie

 

Jako demokratycznie wybrani przedstawiciele mieszkańców Szczytna, pragniemy zadeklarować naszą gotowość do pełnej współpracy z Burmistrzem oraz dążenie do znalezienia najlepszych rozwiązań dla dobra naszego miasta. Uważamy, że nasza współpraca powinna opierać się na zasadach wzajemnego zaufania, które łączą nas z Burmistrzem.

 

Poparliśmy propozycję Burmistrza, aby pracą rady pokierowała osoba wywodząca się z jego środowiska politycznego. Jednakże nie zgadzamy się na to, aby układy polityczne, które zaobserwowaliśmy podczas zgłaszania przewodniczących komisji stałych, zabetonowały naszą radę i pozbawiły nas możliwości swobodnego wyrażania opinii. Dlatego wyraźnie deklarujemy, że nasza praca będzie oparta na poszanowaniu demokratycznych wartości i otwartości na różnorodne pomysły.

Reklama

 

Podkreślając naszą otwartość, zaprosiliśmy radnych z Koalicji Obywatelskiej do wspólnej pracy w radzie, proponując objęcie przewodnictwa w komisji, która ma największy zakres prac i wymaga ścisłej współpracy z Burmistrzem. Niestety, nie otrzymaliśmy od nich pozytywnej odpowiedzi. Mamy nadzieję, że w przyszłości polityczne układy ustąpią miejsca współpracy na rzecz dobra naszego miasta.

 

Wyrażamy również nadzieję, że radni z ugrupowania, które w poprzedniej kadencji nosiło nazwę "Wszystko dla Szczytna i PSL”, zrozumieją, że mieszkańcy pragną zmiany w stylu rządzenia i dążą do zgody w naszym mieście. Ciągła gra w podchody, wzajemne obrażanie się i manipulacje, które zaczęły się jeszcze przed pierwszą sesją, jak i podczas obrad, nie prowadzą do konstruktywnej współpracy ani do realizacji rzeczywistych potrzeb naszego miasta.

 

Apelujemy do wszystkich radnych o odrzucenie stylu rządzenia, który dominował w poprzedniej kadencji, oraz zachęcamy do wspólnego opracowania realnego planu pracy na najbliższe lata. Tylko poprzez współpracę i dialog możemy skutecznie realizować potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców.

Z otwartością i nadzieją na współpracę Radni Rady Miejskiej w Szczytnie:

Beata Boczar

Elżbieta Anna Czaplicka

Piotr Mieczysław Gregorczyk

Teresa Moczydłowska

Malwina Prusińska

Adam Cudak

Zbigniew Stanisław Dobkowski

Andrzej Zdzisław Dziuban

Zbigniew Jacek Gontarzewski

Paweł Kamil Krassowski

Paweł Malec

 Komentarze do artykułu

Klaun

Cyrk 2024 ;)

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama