Niedziela, 16 Czerwiec
Imieniny: Aliny, Anety, Benona -

Reklama


Reklama

Konferencja „Przestępstwa na rynku finansowym z perspektywy UKNF i organów ścigania” w Akademii Policji w Szczytnie


W Akademii Policji w Szczytnie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Przestępstwa na rynku finansowym z perspektywy UKNF i organów ścigania”. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie wykrywania, zwalczania i przeciwdziałania przestępczości na rynkach finansowych. Wydarzenie zgromadziło ekspertów z dziedziny finansów, prawa oraz organów ścigania, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat zagrożeń związanych z przestępstwami finansowymi.Wśród omawianych tematów znalazły się właściwości UKNF oraz organów ścigania, metody ich działania, podstawy prawne oraz obszary współpracy w zakresie zwalczania przestępczości finansowej.

 

Eksperci dyskutowali również o głównych ryzykach i schematach przestępstw na rynku finansowym oraz aspektach dotyczących przyszłych wyzwań dla nadzoru i organów ścigania, zwłaszcza w kontekście handlu kryptowalutami oraz działalności instytucji pożyczkowych.

 

Szczególnie intensywny i pełen merytorycznych dyskusji był drugi dzień konferencji, poświęcony zagrożeniom dla obywateli wynikającym z przestępstw popełnianych na rynku finansowym.

 

Wśród interesujących wykładów, które przyciągnęły uwagę uczestników, znalazły się prelekcje prowadzone przez komisarza Krzysztofa Rawę z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji, komisarza Michała Podbielskiego z Instytutu Służby Kryminalnej Akademii Policji w Szczytnie oraz Pana Pawła Jaroszewicza, Radcy Prawnego, Kierownika Departamentu Spraw Karnych UKNF.

 

Komisarz Rawa omówił różnorodne zagrożenia oraz sposoby działania sprawców przestępstw, takich jak oszustwa finansowe na rynku Forex, phishing, spoofing oraz fałszywe wiadomości biznesowe. Zaznaczył, że rynek Forex, pomimo swojej popularności, jest również miejscem działalności oszustów finansowych.


Reklama

 

Przestępcy kuszą wysokimi zyskami przy minimalnym ryzyku, manipulując inwestorami i wyłudzając ich oszczędności. W rzeczywistości, obiecane zyski są fikcją, a ofiary tracą znaczące sumy pieniędzy.

 

Komisarz Michał Podbielski wygłosił wykład pn. „Kradzież tożsamości - zagrożenie cyfrowej dekady”. Podkreślił, jak poważnym problemem staje się kradzież tożsamości w erze cyfrowej, gdzie cyberprzestępcy wykorzystują zaawansowane technologie do przejmowania danych osobowych i finansowych obywateli, co prowadzi do licznych nadużyć i strat finansowych.

 

Paweł Jaroszewicz, w swoim wykładzie pn. „Manipulacja instrumentami finansowymi, wykorzystanie informacji poufnych”, skupił się na nielegalnych praktykach związanych z rynkami finansowymi. Omówił techniki manipulacji instrumentami finansowymi oraz wykorzystanie poufnych informacji przez osoby mające dostęp do kluczowych danych, co stanowi poważne zagrożenie dla uczciwości i przejrzystości rynku finansowego.

 

Na zakończenie konferencji, organizatorzy zwrócili się do obywateli z ostrzeżeniem przed powyższymi zagrożeniami. Zdecydowanie zalecają ostrożność przy podejmowaniu decyzji finansowych oraz weryfikowanie źródeł wszelkich informacji.

Reklama

 

W przypadku podejrzenia oszustwa, należy niezwłocznie zgłosić sprawę do organów ścigania lub za pośrednictwem strony rządowej: [Zgłoś przestępstwo](https://www.gov.pl/web/gov/zglos-przestepstwo). W przypadku incydentów dotyczących cyberprzestrzeni, zgłoszenia można dokonać do zespołu ekspertów z CSIRT NASK na stronie: [Zgłoś incydent](https://incydent.cert.pl/).

 

Konferencja w Szczytnie była nie tylko okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również ważnym przypomnieniem o konieczności zachowania czujności i świadomości wobec zagrożeń, które czyhają na obywateli na rynku finansowym.

 

Organizatorem wydarzenia była Akademia Policji w Szczytnie, Biuro Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama