Niedziela, 3 Marca
Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana -

Reklama


Reklama

Gmina Rozogi mądrze i skutecznie inwestuje w rozwój oraz mieszkańców


Promocja. Blisko 6 milionów zł wydała gmina Rozogi na inwestycje w 2023 roku. To około 15 procent budżetu samorządu. Dobre zarządzanie oświatą, szeroki wachlarz oferty kulturalnej i edukacyjnej oraz wspieranie inicjatyw mieszkańców to przepis na gminę, w której dobrze się żyje. Przed samorządem pracowity rok. Zrealizuje inwestycje infrastrukturalne za 20 milionów zł.Położona na pograniczu Mazur i Kurpi gmina Rozogi ma wiele do zaoferowania. Z jednej strony typowo rolnicze tereny są doskonałą przestrzenią do rozwoju turystyki. Piękna przyroda i barwna kultura przyciągają tu ludzi z zewnątrz. Do tego zrównoważony rozwój, na który stawia samorząd sprawiają, że gmina Rozogi staje się liderem wśród lokalnych samorządów.

 

- Najważniejsze jest, aby gmina rozwijała się we wszystkich obszarach i była miejscem, w którym mieszkańcom żyje się dobrze – mówi Zbigniew Kudrzycki, wójt gminy Rozogi.

 

Bezpieczeństwo i komunikacja

Inwestycje drogowe w gminie traktowane są priorytetowo. Dobra komunikacja gwarantuje mieszkańcom bezpieczeństwo, dostępność usług i możliwości rozwoju. W ubiegłym roku samorząd zakupił dwie działki, które umożliwią budowę nowej drogi wewnętrznej w Zawojkach.

 

Przebudował drogę gminną we wsi Antonia z dofinansowaniem FOGR. Końca dobiega budowa chodnika w Księżym Lasku, którego koszt to blisko 330 tys. zł. Samorząd pozyskał na niego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Z końcem roku do użytku oddana została pierwsza część chodnika przy ulicy Waltera Późnego w Rozogach, na którego budowę samorząd wyda 60 tys. zł, inwestycja jest realizowana wspólnie ze starostwem powiatowym.

 

Druga część inwestycji zaplanowana została na wiosnę przyszłego roku. Gmina rozstrzygnęła już przetargi na przebudowę dwóch dróg: gminnej w Wilamowie i powiatowej w Kwiatuszkach Wielkich. Umowy z wykonawcami zostały podpisane, a prace rozpoczną się w przyszłym roku.

 

 

Skuteczni w pozyskiwaniu funduszy

 

- Rozbudowa infrastruktury drogowej jest kluczowa. Dlatego bardzo dużą uwagę przykładamy do pozyskiwania środków zewnętrznych, które umożliwiają nam realizowanie inwestycji drogowych w znacznie większym zakresie – wyjaśnia wójt Kudrzycki.

 

To podejście widać w budżecie na 2024 rok. Na same inwestycje drogowe gmina Rozogi pozyskała blisko 16 mln zł. Środkami zewnętrznymi wsparta będzie wspomniana już przebudowa drogi powiatowej w Kwiatuszkach Wielkich o wartości blisko 2,3 mln zł, a także przebudowa ulicy Partyzantów w Rozogach za ponad 200 tys. zł.

 

Blisko 3,3 mln złotych pochłoną prace na ulicach Kwiatowej, Słonecznej, Różanej i Liliowej w Rozogach, a wydatek 1,9 mln zł ma pochłonąć modernizacja ulic: Reymonta, Żeromskiego i Matejki. Zaplanowana na przyszły rok przebudowa drogi w Farynach to koszt blisko 2,1 mln zł. Niebagatelną kwotę pochłoną modernizacje dróg Dąbrowy Gównicha – Zawojki oraz Spaliny Wielkie – Antonia. Na ten cel samorząd zabezpieczył ponad 7 mln 200 tys. zł.

 

 

Dobra współpraca daje efekt

Gmina Rozogi w partnerstwie z powiatem szczycieńskim zmodernizuje drogę z Klonu do Radostowa. Wartość inwestycji to 10 mln 700 tys. zł. Wspólnie przeprowadzą również przebudowę drogi Klon – Wujaki, tu koszt przedsięwzięcia to około 5 mln zł. Natomiast realizowana w porozumieniu między tymi dwoma samorządami droga z Księżego Lasku w kierunku Radostowa to koszt rzędu 4 mln 500 tys. zł.

 

Ważnym elementem inwestycji drogowych są chodniki, które znacząco poprawiają bezpieczeństwo ich użytkowników. Te zostaną wybudowane przy drogach powiatowych w Farynach i Rozogach.

 

 

 

Dobra woda to standard

Kluczowym elementem dla dobrej jakości życia jest rozbudowa gminnej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

- Wysokiej jakości woda i bezpieczne korzystanie z infrastruktury muszą być w naszej gminie standardem. Dlatego każdego roku realizujemy szereg inwestycji w tym zakresie - wyjaśnia wójt. - Dążymy do tego, aby wodociągiem została objęta cała gmina, podobnie jak kanalizacją. Jest to proces długotrwały, rozłożony na lata.

 

Tylko w 2023 roku gmina zrealizowała kilka dużych inwestycji w budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które kosztowały blisko 700 tys. zł. Pozyskano na nie dofinansowanie przekraczające 90% kosztów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wodociągi zostały wybudowane wzdłuż ulicy Reymonta i w Dąbrowach Jerominki. Sieć kanalizacyjna została wybudowana na Osiedlu Słonecznym w Rozogach.

 

Przyszły rok będzie bogaty w inwestycje infrastrukturalne. Zaplanowana budowa stacji uzdatniania wody w Farynach pochłonie 5 mln zł. Na ten cel samorząd pozyskał dofinansowanie w wysokości 4 mln 263 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W przyszłorocznym budżecie znalazły się również zapisy dotyczące opracowania dokumentacji technicznej na budowę wodociągów w Wilamowie i Farynach.

 

Ekologicznie i oszczędnie

Gmina Rozogi stawia na nowoczesne rozwiązania, które mają przełożyć się na gminne finanse. Bycie eko to nie tylko pozytywny trend, ale również realne korzyści. W 2023 roku oddano do użytku nowoczesny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Rozogach.

 

- Spełnia on wszystkie wymogi – wyjaśnia wójt.

 

Koszt jego budowy to 2 mln 832 tys. zł. Znaczny był w tym udział środków zewnętrznych. Gmina pozyskała na ten cel blisko 1,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Samorząd z własnych środków wykonał instalację fotowoltaiczną dla oczyszczalni ścieków w Rozogach. Inwestycja o wartości 160 tys. zł gwarantuje znaczne oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej.

 

 

Edukacja szczególnie ważna

Rozoskiemu samorządowi szczególnie zależy na rozwoju dzieci i młodzieży. Dlatego wykorzystując dostępne dofinansowania oraz środki własne gmina zrealizowała szereg inwestycje w placówkach oświatowych.

 

W ubiegłym roku do użytku oddano boisko wielofunkcyjne przy szkole w Rozogach. Koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna i siatkówka to tylko część dyscyplin sportowych, które mogą być uprawiane na obiekcie. Dostęp do niego mają zarówno uczniowie szkoły, jak i wszyscy mieszkańcy gminy. Boisko to koszt blisko miliona złotych, z czego pozyskane dofinansowanie stanowi 878 tys. zł i pochodzi z rządowego programu Polski Ład.

 

Zmodernizowane zostało oświetlenie w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Rozogach za blisko 150 tys. zł. Zakupiono do niej również wyposażenie, które pozwoli młodzieży rozwijać swoje sportowe talenty. Przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dąbrowach został oddany do użytku plac zabaw.

 

- Potrzeba jego budowy wyszła od nauczycieli i rodziców – mówi Zbigniew Kudrzycki. - Plac został wykonany za środki własne gminy. Na ten cel przeznaczyliśmy blisko 135 tys. zł.

 

To nie koniec inwestycji w oświatę. Już w przyszłym roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna na gruntowną termomodernizację budynku szkoły w Dąbrowach. Przy szkole w Klonie stanie nowy plac zabaw.

 

Mieszkańcy mają głos

W Dąbrowach działa najstarsza jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach. W 2025 roku strażacy będą obchodzili jubileusz stulecia. W tym roku rozpoczęła się modernizacja świetlicy i strażnicy OSP. Za blisko 120 tys. zł gmina wykonała dokumentację projektową. Jej rozbudowa rozpocznie się już w przyszłym roku.

 

 

Gmina Rozogi jest również tym samorządem, który od ponad 5 lat z powodzeniem prowadzi fundusz sołecki.

 

- Cieszy mnie to, że mieszkańcy sami zarządzają swoimi małymi budżetami, a my jako urząd możemy ich wspierać – zapewnia wójt.

 

Niewątpliwym sukcesem są działania, które przeprowadzili mieszkańcy Borków Rozoskich. Ich miejscowość zmieniła swoje oblicze. Dzięki współpracy sołectwa i Urzędu Gminy pozyskano środki w ramach małych grantów sołeckich urzędu marszałkowskiego. Zbudowano tam wiatę, odnowiono przystanek autobusowy i zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej.

 

Łączny koszt inwestycji to 50 tys. zł. Dofinansowanie pozyskane opiewało na 25 tys. zł, wkład własny pokryty został z funduszu sołeckiego i gminnych środków.

 

W 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy poszczególnych miejscowości rozdysponowali łącznie około 500 tys. zł. Z tych środków i z dofinansowaniem w ramach Programu Odnowy Wsi z urzędu marszałkowskiego zagospodarowano m.in.Wyspę Kłobuka w Wilamowie.

 

Inicjatywy i pasje to marka gminy

Samorząd wspiera również inicjatywy oddolne. Na działania realizowane przez stowarzyszenia w ramach zadań zleconych gmina przeznaczyła ponad 20 tys. zł, w ramach tych środków zrealizowano przedsięwzięcia: Klon biega dla zdrowia, festiwal Smaki Pogranicza Mazursko – Kurpiowskiego, dofinansowano działalność Koła Gospodyń Wiejskich Wesołe Babeczki w Rozogach, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Sportowego działającego przy Szkole Podstawowej w Rozogach.

 

Położenie gminy przy granicy dwóch województw - warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego daje wyjątkową mieszkankę kultur. Tu przenikają się tradycje Mazurów i Kurpi. To połączenie skutecznie wykorzystuje gmina do tworzenia swojej kulturalnej marki. To właśnie mieszkańcy tych dwóch regionów oraz ich historie stały się inspiracją do stworzenia niezwykłych wydarzeń, które przyciągają mieszkańców i turystów.

 

Pogranicze kultur – rozoskie spotkania z tradycjami ludowymi Mazurów i Kurpiów oraz Smaki pogranicza mazursko-kurpiowskiego na zawsze podbijają serca i podniebienia wszystkich, którzy wezmą w nich udział. Szeroka oferta zajęć artystycznych i działalność zespołów ludowych jest domeną Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Intensywnie działają dla rozwoju

Mijający rok był niezwykle pracowity. Zrealizowano szereg inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo. Pochłonęły one ponad 6 mln zł. Przez cały rok pracowano nad dokumentacjami technicznymi dla inwestycji zaplanowanych na 2024 rok i sięgano po środki zewnętrzne, zarówno z programów krajowych, jak i europejskich.

 

Skuteczne działanie zaowocowało sukcesem. Nadchodzący 2024 rok będzie dla samorządu rekordowy właśnie pod względem inwestycji. Te zadania opiewają na kwotę ponad 20 mln zł, a dodając do tego inwestycje, które zakończą się w 2025 r. będzie to ponad 30 mln zł. Całość uzupełni powiat szczycieński, który w partnerstwie z gminą Rozogi zrealizuje inwestycje drogowe o wartości ponad 18 mln zł.

 

Dobre zarządzanie, planowanie i współpraca zmieniają gminę.

 

- Realizując budżet naszej gminy przyjęliśmy kilka założeń. Przede wszystkim inwestować mądrze w tych dziedzinach, które są najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców. Zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez inwestycje drogowe oraz dostęp do wody dobrej jakości i kanalizacji jest kluczowe dla dobrego życia. Do tego wysoki poziom edukacji i dobre zaplecze szkolno-przedszkolne, rozwój jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przestrzeń do rozwoju zainteresowań i pasji dla mieszkańców są bardzo ważne – mówi wójt Zbigniew Kudrzycki. - Głównym zadaniem samorządu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w różnych obszarach. Inwestowanie musi odbywać się z korzyścią dla wszystkich. Być zrównoważone. Zarówno dla mieszkańców małych miejscowości, jak i tych większych. To staramy się robić.Komentarze do artykułu

wolf

Tylko dlaczego profanuje wójt flagę? Na to jest paragraf. Nie można przecinać biało-czerwonej wstęgi! Niedowiarkom polecam lekturę odpowiednich przepisów

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama