Piątek, 1 Lipiec
Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny -

Reklama


Reklama

Zapadł wyrok wobec oskarżonego o przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej


Sąd Okręgowy w Olsztynie wyrokiem z dnia 22 czerwca 2022 r. skazał na karę 3 lat pozbawienia wolności Iqbala H. K. oskarżonego o przestępstwo seksualne wobec osoby małoletniej poniżej 15 roku życia. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego miało dojść w dniu 12 sierpnia 2021 r. w jednym z lokali gastronomicznych w Orzyszu. Według ustaleń prokuratora Iqbal H. K. (obywatel Bangladeszu) miał wówczas przemocą doprowadzić osobę małoletnią poniżej 15 roku życia do tzw. innej czynności seksualnej (tj. czyn z art. 197 § 3 pkt 2 kodeksu karnego).

 

Proces Iqbala H. K. toczył się przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Z uwagi na ochronę ważnego interesu prywatnego małoletniej pokrzywdzonej Sąd w całości wyłączył jawność rozprawy.

 

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 22 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Iqbala H. K. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i skazał go za to na karę 3 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonego także środek karny w postaci zakazu zbliżania się na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz utrzymywania i nawiązywania jakichkolwiek kontaktów z pokrzywdzoną małoletnią przez okres 10 lat.


Reklama

 

Sąd Okręgowy w Olsztynie nie miał wątpliwości, że Iqbal H. K. dopuścił się przestępstwa seksualnego wobec pokrzywdzonej małoletniej. Oskarżony doprowadził ją do innej czynności seksualnej wbrew jej woli, stosując wobec niej przemoc w formie naruszenia nietykalności cielesnej małoletniej (popychanie, przytrzymywanie, pociąganie za rękę). W tym przypadku ta przemoc nie miała dużego nasilenia, ale jej użycie w toku postępowania zostało bezsprzecznie przez Sąd potwierdzone.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

 

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Reklama

Olgierd Dąbrowski-Żegalski

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2022 r.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama