Niedziela, 16 Czerwiec
Imieniny: Aliny, Anety, Benona -

Reklama


Reklama

Wybieram czytanie i marzenia, a nie uzależnienia. Konkurs w Wielbarku


Gminna Biblioteka Publiczna w Wielbarku zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „Wybieram czytanie i marzenia, a nie uzależnienia”.Celem konkursu jest rozbudzanie wyobraźni uczniów oraz promocja czytelnictwa. Organizatorzy chcą skłonić młodych ludzi do refleksji nad zagrożeniami związanymi z uzależnieniami oraz zachęcić ich do wyboru zdrowego trybu życia.

 

Prace konkursowe mają również na celu uświadamianie dzieciom i młodzieży istniejących zagrożeń oraz promowanie zdrowych zachowań.

 

Konkurs podzielony jest na cztery kategorie wiekowe:

Kategoria 1: od 3 do 6 lat,

Kategoria 2: od 7 do 10 lat,

Kategoria 3: od 11 do 14 lat,

Kategoria 4: od 15 do 18 lat.


Reklama

 

 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, która promuje czytelnictwo jako pasję i zachęca do sięgania po książki. Prace mogą być wykonane różnymi technikami i materiałami, w tym odpadkami tkanin, papierami, gazetami, ścinkami tekstylnymi czy włóczką. Mogą również zawierać hasła reklamowe promujące czytanie.

 

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Prace należy złożyć do 14 czerwca 2024 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielbarku, przy ul. Władysława Jagiełły 8. Prace muszą być opatrzone metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, wiek oraz numer telefonu rodzica lub opiekuna.

 

Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora, według kryteriów takich jak realizacja tematu, oryginalność pomysłu, wrażenia artystyczne oraz estetyka wykonania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 czerwca 2024 roku. Nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu zostaną ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wielbarku.

Reklama

 

Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielbarku pod numerem telefonu 89 621 80 05 oraz Filii Bibliotecznej w Przeździęku Wielkim pod numerem 89 513 24 54.

 Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama