Poniedziałek, 23 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

Ruszają konsultacje nowego projektu „uchwały śmieciowej”


Ruszyły konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.Ratusz zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych, ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty w związku z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

 

Projekt uchwały oraz formularz zgłaszania opinii i uwag jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej. Wszelkie uwagi i opinie można zgłaszać w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia (tj. do 09.12.2021 r.) do Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie na wypełnionym formularzu – listownie na adres: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno, mailem na adres: beata.borodziuk@um.szczytno.pl bądź faksem 89 624 72 01. Decyduje data wpływu do Urzędu. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiada Wydział Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Szczytnie, a osobą upoważnioną do kontaktu jest Beata Borodziuk.


Reklama

Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania  
  Formularz (ODT, 11.27Kb) 2021-11-25 14:20:28  
  Projekt uchwały (DOCX, 13.04Kb) 2021-11-25 14:20:28  

 

ReklamaKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama