Sobota, 3 Czerwiec
Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny -

Reklama


Reklama

Kiedy będzie uruchomiony basen w Wyższej Szkole Policji?


Kompleks basenowy znajdujący się na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie został oddany do użytkowania w listopadzie 1999 r. Korzystają z niego słuchacze Uczelni i mieszkańcy Szczytna. W ramach gwarancji corocznie dokonywane są przeglądy oraz prowadzi się doraźne remonty np. w 2016 r. odnowiono niecki basenu małego i dużego. Pomimo systematycznych działań blisko 22 lata użytkowania zostawiło ślad na stanie technicznym obiektu co wiąże się z koniecznością przeprowadzenia kompleksowego remontu.


  • Data:

Z uwagi na to że w 2020 roku wprowadzono obostrzenia związane z pandemią COVID-19 w tym dotyczące również obiektów, w których usytuowane są baseny Kierownictwo Uczelni podjęło decyzję o pracach związanych z przeprowadzeniem wstępnego przeglądu technicznego, w efekcie którego stwierdzono konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu. Zanim jednak rozpoczęto prace nad sporządzeniem dokumentacji umożliwiającej remont, zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie o wydanie opinii w tej sprawie, który również ocenił, iż po tak długim okresie użytkowania obiekt wymaga przystosowania do istniejących obecnie standardów.

 


Reklama

W związku z powyższym sporządzono dokumentację techniczną określającą zakres robót, wycenę oraz przygotowano specyfikację celem ogłoszenia przetargu na remont obiektu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Zakres robót obejmie między m.in. wnętrza obiektu, tj. hol wejściowy, antresolę z trybunami, ciągi komunikacyjne, pomieszczenia socjalne, zespoły szatni oraz halę basenu jak również prace związane z wymianą pokrycia dachu. Mimo ogromnego, nieplanowanego kosztu dla Uczelni, który szacowany jest na ponad 2 miliony złotych, kierownictwo WSPol podjęło działania aby po remoncie był to obiekt na wysokim poziomie. Planowane oddanie basenu przewidziane jest do końca trzeciego kwartału 2021 roku.

Reklama

 

Podjęte przez władze Uczelni Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie intensywne działania mają na celu jak najszybsze udostępnienie obiektu zarówno społeczności akademickiej, a także mieszkańcom oraz uczniom szkół miasta i gminy Szczytno. Wykonanie remontu pozwoli również na podniesienie standardów użytkowania i zachowania zasad bezpieczeństwa.

 

Przypomnijmy również, że utrzymanie roczne obiektu to kwota blisko 2 mln złotych, a przychody oscylują na poziomie 120 tysięcy złotych.

 

tekst: DKS WSPol/ipKomentarze do artykułu

stefan piskorski

basen w małych chorzelach jest więcej dotowany i cały czas funkcjonuje

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama