Piątek, 1 Lipiec
Imieniny: Arnolda, Emiliany, Lucyny -

Reklama


Reklama

GOK w Jedwabnie z trzema grantami (rozmowa "TSZ")


Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie nie może narzekać na nudę. Od początku sierpnia minionego roku placówką zarządza nowy dyrektor, który objął to stanowisko m. in. dzięki posiadanemu doświadczeniu i umiejętnościom w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Na projekty kulturalne GOK w Jedwabnie pozyskał w ostatnim czasie 3 granty dające dofinansowanie na łączną kwotę ok. 95 tys. złotych. O intensywnych planach na najbliższe miesiące rozmawiamy z autorem wniosków, koordynatorem projektów i dyrektorem GOK w Jedwabnie – Adamem Cudakiem.Minął prawie rok od objęcia przez pana nowego stanowiska. Jak ten czas minął?

 

Pierwsze miesiące spędziłem na poznawaniu środowiska oraz nauce lokalnych zwyczajów i tradycji. Musiałem się dużo nauczyć w bardzo krótkim czasie przy dość napiętym grafiku, gdyż po pierwsze, nigdy wcześniej nie byłem dyrektorem, a po drugie – moje doświadczenie zdobyte w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie tylko częściowo się przydało ze względu na odmienną specyfikę pracy gminnej jednostki. Początkowy okres był dosyć intensywny ze względu na dużą liczbę organizowanych w gminie Jedwabno wydarzeń, w tym jednego o randze mistrzostw Polski. Kiedy przyszła jesień i zrobiło się nieco spokojniej, skupiłem się na realizacji planów, które przedstawiałem komisji konkursowej podczas rozmowy kwalifikacyjnej, gdyż w tym okresie zaczęły się pojawiać pierwsze konkursy grantowe.

 

Czy efekty przerosły pana oczekiwania?

 

Aplikując na tę posadę obiecywałem, że postaram się pozyskać jakieś środki zewnętrzne na działania kulturalne. Nie liczyłem jednak na wiele ze względu brak doświadczenia jednostki w realizacji tego typu przedsięwzięć (co jest punktowane), a także na dość duży czynnik losowości. Okazało się, że na 6 napisanych wniosków – 3 zyskały dofinansowanie. Bardzo mnie to cieszy, choć oznacza też, że mnie i moją załogę czeka dużo dodatkowej pracy. Aby otrzymać grant, trzeba wyjść poza dotychczasowy schemat i urozmaicić swoje działania. Nie można zakładać, że są to środki, z których pokryjemy standardową działalność instytucji. Należy też dodać, że sama nazwa „dofinansowanie” oznacza, że każdy z projektów wymaga mniejszego lub większego wkładu własnego, tak więc, aby dostać środki - trzeba mieć środki, a z tym, jak wiadomo, lekko nie jest.

 

Na jakie działania GOK w Jedwabnie otrzymał dofinansowanie?


Reklama

 

Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji projektu pn. FABRYKA KULTURY dofinansowanego z programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022 organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Jesteśmy w połowie I etapu, w ramach którego przez ostatnie miesiące diagnozowaliśmy w sposób aktywizujący potencjał oraz potrzeby kulturalne mieszkańców gminy Jedwabno. Na ten cel otrzymaliśmy 10 tys. złotych. W najbliższym czasie opublikujemy raport z tych badań, a następnie ogłosimy nabór ofert na inicjatywy kulturalne społeczności lokalnej. Najciekawsze z nich zostaną dofinansowane w II etapie projektu łączną kwotą do 30 000 zł i zostaną zrealizowane wspólnie z GOK Jedwabno na terenie gminy w okresie: sierpień – październik br. Zapraszamy do lektury powstałego raportu z diagnozy i udziału w naborze ofert mieszkańców Gminy Jedwabno.

 

Na czym polega kolejny projekt?

 

Nosi tytuł „ŚWIĘTO MIODU I WOSKU” został dofinansowany z programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje. Edycja 2022 w kwocie 23 000 zł. Polega na organizacji cyklu wydarzeń, które mają na celu przybliżenie lokalnych tradycji związanych z terenem gminy Jedwabno oraz całego regionu, którego historia silnie związana jest z bartnictwem oraz produkcją miodu i wosku. Planuje się organizację cyklu 3 wykładów związanych z tematyką wydarzenia, organizację konkursu kulinarnego na danie z miodem, tematycznego konkursu plastycznego oraz organizację festynu pn. "Święto Miodu i Wosku", który odbędzie się 2 lipca 2022 roku w ramach Dni Jedwabna. Podczas wydarzenia, oprócz finału wspomnianych konkursów, nie zabraknie stoisk z rękodziełem i tradycyjnymi wyrobami głównie z tytułowych produktów, a także otwartych warsztatów tradycyjnych rzemiosł, występów zespołów lokalnych i zaproszonych: folkowych i rozrywkowych oraz pokazów i spektaklu dla dzieci. Serdecznie zapraszamy do udziału w wykładach, konkursach i festynie.

Reklama

 

I pomysł trzeci, to...?

 

Już nie tylko pomysł. Projekt „PomigajMY się razem w Jedwabnie!” został dofinansowany ze środków Instytutu Teatralnego w ramach programu Lato w teatrze 2022 w kwocie ok. 32 000 zł i zakłada stworzenie grupy integracyjnej (25 osób) złożonej z dzieci słyszących zamieszkałych w gminie Jedwabno oraz dzieci niesłyszących, słabosłyszących i CODA (słyszące dziecko niesłyszących rodziców) zamieszkałych w Olsztynie i okolicach w wieku 7-14 lat. Zajęcia odbędą się w formie półkolonii w dniach 16.08.2022-27.08.2022 w Hali Sportowej w Jedwabnie. Projekt polega na połączeniu dwóch środowisk we wspólnej pracy teatralnej wraz z nauką Polskiego Języka Migowego. Wspólnym tematem pracy warsztatowej będzie szukanie sposobów komunikacji i porozumienia pomiędzy dwoma światami o różnej percepcji odbioru rzeczywistości, łamanie barier komunikacyjnych i społecznych oraz integracja osób słyszących i niesłyszących o zróżnicowanych wrażliwościach i potrzebach. Całość zakończy się pokazem finałowym, który odbędzie się 27.08.2022 r. w Hali Sportowej w Jedwabnie, na który już dziś serdecznie zapraszamy.

 

Zapowiada się ciekawe lato w gminie Jedwabno.

 

Z całą pewnością nudzić się nie będziemy. Zapraszamy wszystkich do Gminy Jedwabno na nadchodzące wydarzenia, nie tylko te organizowane przez GOK. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Zainteresowanych szczegółami zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie pod nr. tel. 89 621 30 42 lub na naszą stronę gok.jedwabno.pl.Komentarze do artykułu

Bernardyn Pikora

Adasiu serdeczne gratulacje!!Wytrwalosci i cierpliwoścl

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama