Wtorek, 6 Czerwiec
Imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera -

Reklama


Reklama

Fundusze Europejskie 2021-2027. Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy w ramach nowej perspektywy finansowej?


Programy Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW) będą miały swoich następców w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 – będą to Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). W ramach tych programów przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli liczyć na dofinansowania wspierające ich działalność. W realizację programów będzie zaangażowana Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).


  • Data:

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) jest kontynuacją wcześniejszego Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). W ramach FENG wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne oraz takie, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Budżet całego programu to aż 45,9 mld zł. FENG został pogrupowany w cztery priorytety, PARP będzie zaangażowana w realizację dwóch:

  • Priorytet 1„Wsparcie dla przedsiębiorców”, który zakłada dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji oraz zielonej gospodarki.

  • Priorytet 2 – Środowisko przyjazne innowacjom, czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infrastruktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu oraz szerokie wsparcie startupów.

W ramach nowej perspektywy finansowej będzie również nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej – Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Będzie on koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, zwiększenie dostępności transportowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów.


Reklama

Przedsiębiorcy i pomysłodawcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w obszarze rozwoju startupów, innowacji i przedsiębiorczości oraz zielonej transformacji, a także turystyki. Program zakłada także wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) w zakresie sieci transportowych. Łącznie na działania w ramach FEPW realizowane przez PARP przewidziano kwotę ponad 1,39 mld złotych.

Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) z kolei obejmują głównie zakres taki jak praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność. PARP będzie odpowiedzialna za kilka wybranych, kluczowych obszarów dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju w ramach FERS i będzie to m.in: dostosowanie przedsiębiorstw do zmian/radzenie sobie w trudnościach, wsparcie przedsiębiorców w zakresie wynikającym z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji (SR), wsparcie dla firm rodzinnych (do dalszego uzgodnienia z KE) oraz wsparcie w zakresie wyzwań wynikających ze zmian demograficznych oraz na rynku pracy (Akademia Menadżera HR).

Łączna wartość projektów, przewidzianych do wdrażania przez PARP w ramach programu FERS to blisko 1,4 mld złotych. Największa część środków – około 35% i kwota prawie 480 mln złotych zostanie przeznaczona na wsparcie usług rozwojowych dla przedsiębiorców wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Reklama

Więcej informacji możecie Państwo uzyskać na stronie www.parp.gov.pl.

Zapraszamy!Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama