Poniedziałek, 23 Maj
Imieniny: Emila, Neleny, Romy -

Reklama


Reklama

Wójt Wojciechowski odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji


Decyzją Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Policji odznaczony został Wójt Gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski. Medal uroczyście wręczył mu Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinspektor Tomasz Klimek.W minioną niedzielę (19.09.21r.) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. W uroczystości tej udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, nadinsp. Tomasz Klimek w obecności, którego nowi funkcjonariusze złożyli słowa roty ślubowania.

 

Z uwagi na to, iż w ich gronie znajdowali się również policjanci, którzy niebawem zasilą szeregi szczycieńskiej komendy, w ślubowaniu wziął udział również Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Radosław Drach.

 

Nie był to jednak jedyny powód obecności szefa szczycieńskiej komendy podczas niedzielnej uroczystości. Po zakończonym ślubowaniu, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek odznaczył Medalem Srebrnym za Zasługi dla Policji, Wójta Gminy Szczytno Sławomira Wojciechowskiego. Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie insp. Radosław Drach występując z wnioskiem o nadanie Wójtowi odznaczenia, m. in. w takich słowach uzasadnił swoją decyzję:


Reklama

 

- Pan Sławomir Wojciechowski jako Wójt Gminy Szczytno wykazuje się szczególnym poczucie odpowiedzialności za stan bezpieczeństwa mieszkańców gminy Szczytno. Swoją współpracę opiera na zrozumieniu, pomocy oraz zaangażowaniu dwóch stron, których wspólnym zadaniem oraz celem jest ochrona bezpieczeństwa ludności i utrzymanie porządku publicznego. Pan Sławomir Wojciechowski aktywnie uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Wspólnie podejmowane działania na rzecz zapobiegania pojawiającym się zagrożeniom, również z Jego własnej inicjatywy, od lat kierowane są do różnych grup społecznych i wiekowych. Jako przedstawiciel samorządu utrzymuje bezpośredni kontakt z dzielnicowymi, szukając nowych rozwiązań dla pojawiających się w lokalnym społeczeństwie problemów. Stale podejmuje działania w zakresie profilaktyki społecznej mającej na celu edukowanie dzieci i młodzieży, jak również kadry pedagogicznej.

 

Działania podejmowane przez Wójta Gminy Szczytno wpływają wprost proporcjonalnie na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Szczytno, jak i całego powiatu szczycieńskiego. Wsparcie finansowe udzielone niejednokrotnie szczycieńskim funkcjonariuszom podniosło znacząco poziom ich pracy oraz standard ich wyposażenia służbowego. Wyposażenie, w najwyżej jakości sprzęt służbowy przełożyło się m. in. na szybszy czas reakcji na pojawiające się zdarzenia, a odpowiednie warunki techniczne przyczyniły się do podniesienia nie tylko komfortu pracy funkcjonariuszy, ale przede wszystkim komfortu psychicznego obsługiwanych interesantów.

Reklama

Utrzymana nadal na tak wysokim poziomie współpraca pozwali w dalszej perspektywie na podjęcie kolejnych przedsięwzięć umożliwiających podniesienie sprawności działań Policji, a co za tym idzie wysokiego standardu bezpieczeństwa, stałego wzmacniania poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców, co ma znaczący i bezpośredni wpływa na jakość ich życia w ich „małych ojczyznach”.

 

KPP w Szczytnie/ipKomentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama