Sobota, 2 Marca
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola -

Reklama


Reklama

Wójt Kołakowska zdradza plany gminy na 2024 rok


Od spotkań z mieszkańcami Konrad i Świętajna rozpoczęła jesienny objazd sołectw wójt gminy Świętajno. - To już tradycja, zapoznaję mieszkańców z projektem przyszłorocznego budżetu, rozmawiamy też o sprawach bieżących – wyjaśnia wójt dr Alicja Kołakowska.Oba spotkania odbyły się w środę, 15 listopada.

 

- Każdego roku jesienią spotykam się z mieszkańcami, aby zapoznać ich z projektem przyszłorocznego budżetu – mówi wójt Alicja Kołkowska. - W tym roku dodatkowo mieszkańcy Jerut, Spychowa będą poinformowania o tym, że dobiegają końca prace przy aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości.

 

Plan Odnowy Miejscowości – to po prostu plan rozwoju. Jest to dokument, w którym wpisuje się informacje o miejscowości, jej zasobach: gdzie się znajduje, co w niej jest, jakie ma walory i atrakcje, jak również – jakie są potrzeby, czego brakuje, co można zrobić, żeby sytuację poprawić. Plan opracowuje się na kilka lat. Jego celem jest zaplanowanie potrzebnych zadań, które można realizować dla dobra miejscowości i jej mieszkańców.

 


Reklama

W oparciu o taki plan można startować w konkursach o środki zewnętrzne.

 

Pierwszy taki plan dla Spychowa powstał ponad 15 lat temu, dla Jerut – ponad 10 lat temu. Potem było kilka uzupełnień.

 

- Na zebraniach wiejskich w dniach 17 listopada w Spychowie, 23 listopada w Jerutach odbyła się prezentacja opracowań – mówi wójt Kołakowska. - Oraz dyskusja na temat treści. Podjęte zostały uchwały w sprawie przyjęcia nowych wersji planów. Następnie zostaną one przedłożone Radzie Gminy do zatwierdzenia – dopowiada.

 

Ale mieszkańcy dowiedzą też o założeniach przyszłorocznego budżetu, który ma mieć łączną wartość na poziomie 40 mln zł, z czego aż 16,4 mln zł ma iść na inwestycje.

 

- Z reguły jest tak, że załącznik inwestycyjny najbardziej interesuje mieszkańców – mówi wójt Kołakowska. - Wśród tych największych zdań znalazły się między innymi: rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętajnie 8,9 mln zł, przebudowa ul. Kościelnej w Świętajnie - 2,2 mln zł, przebudowa drogi gminnej w Chochole - 700 tys. zł, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Juranda w Spychowie - 760 tys. zł, czy rozbudowa sieci wodociągowej w Jerutkach - 700 tys. zł.

Reklama

 

Ale nie zabraknie też mniejszych przedsięwzięć, takich jak np.: modernizacja budynku po byłym przedszkolu w Świętajnie, doposażenie placu zabaw w Spychowie, zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Białym Gruncie, modernizacja świetlicy wiejskiej w Kolonii, czy oświetlanie boiska w Jerutach...

Załącznik inwestycyjny zawiera 37 pozycji.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama