Niedziela, 3 Marca
Imieniny: Kingi, Maryna, Tycjana -

Reklama


Reklama

Wojewódzko-powiatowe podsumowanie roku. Zaprasza wicemarszałek Sylwia Jaskulska (zdjęcia)


Miniony rok obfitował w wydarzenia dobre i bardzo dobre. To rok wyborczy, wygranej demokracji w Polsce. To też rok wielu działań na terenie między innymi Powiatu Szczycieńskiego. W województwie warmińsko-mazurskim, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 podpisaliśmy ponad 5 tysięcy umów na łączną kwotę niemal 8 mld złotych! Z czego Samorząd Województwa w powiecie szczycieńskim zawarł ponad 500 umów, których wartość przekracza 410 mln zł.Nie sposób jest przytoczyć wszystkich projektów, bo jest ich bardzo dużo i wszystkie bardzo ważne, ale warto wspomnieć o kilku.

 

Samorząd wsparł gospodarkę wodno - ściekową w gminie Rozogi, która otrzymała dofinansowania w wysokości niemal 4,5 mln zł. Gmina Dźwierzuty otrzymała prawie 2 mln zł na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Natomiast Pasym otrzymał ponad 700 tys. zł. na rozbudowę stacji uzdatniania wody. W całym jednak powiecie dofinansowanie na modernizację i rozwój gospodarki wodno-ściekowej opiewa na kwotę ponad 11 mln zł.

 

591 tys. zł, to kwota, jaką powiat szczycieński otrzymał w ramach dofinansowania od Samorządu Województwa na zwiększenie bezpieczeństwa. Środki te zostały przeznaczone na zakup 6 samochodów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych, w gminach: Szczytno, Świętajno i Dźwierzuty oraz 150 tys. złotych, na sprzęt ratowniczy i niemal 200 tys. zł na remonty remiz OSP w całym powiecie.

 

Kwoty dofinansowania są różne, od kilku milionów złotych na drogi czy sieci wodociągowe, do skromniejszych, ale nie mniej ważnych - jak choćby 50 tys. zł jakie otrzymała parafia ewangelicko-augsburska w Szczytnie na wykonanie robót budowlanych w budynku kościoła czy też 60 tysięcy złotych jakie otrzymała rzymskokatolicka parafia w Pasymiu na konserwację lamperii ściany tęczowej we wnętrzu kościoła.

 

Często jeszcze mniejsze kwoty, ale równie ważne sołectwa czy gminy otrzymują na organizację imprez kulturalnych jak dożynki czy też niedawno odbyta impreza: „Dzień szczycieńskiego jelenia”. To ważne dofinansowania, pozwalające na nawiązywanie więzi wśród mieszkańców jak i turystów oraz wspólne poznawanie zwyczajów lokalnych, smaków dań i zwiedzanie okolic.

 

Inwestycja w Szpital Powiatowy w Szczytnie okazała się rozwiązaniem, które zapewniło bezpieczeństwo mieszkańcom powiatu, województwa i całego kraju. Rozbudowa szpitala pozwoliła zwiększyć liczbę łóżek dla pacjentów, a szpital stał się jedną z ważniejszych placówek do walki z Covid-19. W ostatnich latach, za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, szpital pozyskał z Unii Europejskiej 13 mln zł, w tym 3,7 mln zł na Zakład Opiekuńczo Leczniczy.


Reklama

 

Może nie wszyscy wiedzą, ale Samorząd Województwa finansuje różne przedsięwzięcia w powiecie szczycieńskim nie tylko ze środków unijnych, ale również z własnych. W ramach grantów między innymi takich jak: „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, czy „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego” Samorząd wspiera Koła Gospodyń Wiejskich, Koła Łowieckie czy też sołectwa w realizacji pomysłów na tworzenie interesujących miejsc mających za zadanie poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności turystycznej.

 

Przykładem może być zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Lipowej Górze Wschodniej, o które postarało się tamtejsze Koło Gospodyń Wiejskich i otrzymało 8 tys. zł na ten cel. We wsi Jabłonka, dzięki otrzymanemu grantowi w wysokości 15 tys. zł od Samorządu mieszkańcom udało się przygotować i postawić dwie wiaty przystankowe. To przykład jak dobry pomysł można przekuć w sukces, który też przyczynia się do zwiększenia turystyki w gminie. Dzięki takim, wydawać się może niewielkim dotacjom mogą powstać miejsca integracji mieszkańców w sołectwach na terenie powiatu szczycieńskiego.

 

A jakie plany na 2024 rok?

- Centrum Zdrowia Kobiet to taki priorytet w działaniach moich i Samorządu w nadchodzącym roku i oczywiście Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie pod dyrekcją Pani Ireny Kierzkowskiej. Projekt Centrum Zdrowia Kobiet to odpowiedź na realne wyzwania związane z brakiem dostępu do kompleksowej opieki ginekologiczno-położniczej w niektórych regionach. Dążymy do stworzenia miejsca, które nie tylko zaoferuje wysokie standardy medyczne, ale również zapewni wsparcie psychologiczne i duchowe. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni, w której kobiety znajdą profesjonalną opiekę oraz wsparcie w najważniejszych momentach ich życia – mówi wicemarszałek Sylwia Jaskulska i zaprasza do obserwowania strony www.warmia.mazury.pl/, gdzie podawane są informacje o zbliżających się konkursach czy stypendiach. Najbliższe są już w styczniu.

Reklama

Podpisanie umowy na dofinansowanie remontu kościoła w Dźwierzutach.

 

Otwarcie ZOL w Szczytnie.

 

KGW Nowe Kiejkuty.

 

Gala Laur Agrobiznesu Krzysztof Buła.

 

 

 

OSP Jedwabno dofinansowanie na samochód

 

 

Wicemarszałek Sylwia Jaskulska

 

Podpisanie umowy na dofinansowanie modernizacji remizy OSP w Nowych Kiejkutach.Komentarze do artykułu

andrzej

A gdzie dopisek że to materiał sponsorowany przez Sylwię J.? Po przeczytaniu odnoszę wrażenie: \"Cóż my bez tego samorządu a konkretnie Sylwii byśmy zrobili?\" Wszystko co fajne i dobre to tylko jej zasługa! Jakby szczodra Pani ze swojego rozdawała :) Reasumując ten tekst obraża moją inteligencję! Jak chce sobie robić kampanię wyborczą to może niech zapłaci z własnej kieszeni a nie opłaca to z kasy Sejmiku. Tragedia!!!!

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama