Niedziela, 16 Czerwiec
Imieniny: Aliny, Anety, Benona -

Reklama


Reklama

Wojewoda decyduje Henryk Żuchowski się odwołuje i publikuje oświadczenie


Zarówno w sferze oficjalnej, jak i – obszerniejszej - „szeptanej”, coraz więcej się mówi i pisze na temat rzekomej całodobowej placówki opiekuńczej dla osób starszych, działającej w Szczytnie bez wymaganych zezwoleń. Smaczku sprawie nadaje fakt, że działalność tej placówki wiązana jest z osobą w powiecie znaną, głównie z racji jej działalności politycznej i samorządowej, czyli z Henrykiem Żuchowskim.


  • Data:

Powiązanie to „ujawnił” nie kto inny, a sam wojewoda, wydając decyzję administracyjną, która dla Henryka Żuchowskiego korzystna nie jest, w związku z czym została zaskarżona. O udostępnienie oficjalnych dokumentów, dotyczących prowadzonych postępowań, w tym kontrolnych, we wspomnianej placówce, wystąpiliśmy do rzecznika prasowego wojewody i czekamy na informacje.


Poniżej publikujemy oficjalne oświadczenie, złożone w tej sprawie przez Henryka Żuchowskiego:

 

 

Szczytno, dnia 30 września 2022 roku

Oświadczenie

 

W związku z pojawiającymi się informacjami o ukaraniu mojej osoby karą pieniężną za prowadzenie placówki mającej zapewniać całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w miejscowości Szczytno bez pozwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oświadczam, iż decyzja organu kontrolnego jest nieprawomocna oraz w sprawie zostało złożone odwołanie do organu administracyjnego drugiej instancji.


Reklama

Zgodnie z przepisami kpa decyzja stanowi podstawę praw i obowiązków stron w dacie jej uprawomocnienia. Przed nadaniem prawomocności orzeczenie nie wywiera określonych skutków prawnych i nie podlega wykonaniu. W związku z powyższym formułowanie na chwilę obecną twierdzeń co do prowadzenia określonej placówki jest całkowicie nieuzasadnione i opiera się o ustalenia zawarte w decyzji, która nie ma przymiotu ostatecznej.

Pragnę nadmienić, iż spór dotyczy w głównej mierze definicji placówki całodobowej opieki zawartej w przepisach artykułu 68 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, które interpretowane są przez organ kontrolny w sposób dowolny, bez uwzględnienia konieczności zaistnienia wszystkich przesłanek potrzebnych do postawienia zarzutu prowadzenia przedmiotowej placówki bez pozwolenia.

Publikowanie zatem w obecnej chwili wszelkich informacji mających na celu utwierdzenie w przekonaniu odbiorców, iż prowadzę placówkę całodobowej opieki bez stosownego zezwolenia jest nieuprawnione i stanowi naruszenie zasad bezstronności i obiektywności w postępowaniu osób trzecich, w tym uprawiających dziennikarstwo. Ponadto działanie takie stanowi naruszenie moich dóbr osobistych w zakresie ochrony dobrego nazwiska i wizerunku, co ma istotne znaczenie zwłaszcza w zakresie wykonywanych przeze mnie funkcji społecznych.

Reklama

W związku z powyższym wszelkie rozpowszechnianie informacji w przedmiotowym temacie będzie przedwczesne oraz bezprawne i będzie zmuszało mnie do występowania na drogę sądową celem ochrony moich dóbr osobistych, określonych w art. 23 i 24 k.c. Z roszczeniem tym nierozerwalnie związane będzie zadanie zapłaty określonej sumy pieniężnej z tytułu zadośćuczynienia.

Henryk Żuchowski


 Komentarze do artykułu

wolf

Swoi Cię utrącili? Nie może być! Chociaż z drugiej strony należy Ci się za biznesy cmentarne (oficjalnie żony) i wieżę ciśnień za czasów jak byłeś burmistrzem. Na pomnik Twojej władzy cały świat patrzy do dziś

obywatel

Heniu popuść gumkę w majtach, tak właśnie działa PIS. Pomówienia, oszczerstwa to ich specjalność (Kurek ... TVP, itp.) Jakoś Ci do tej pory to nie przeszkadzało. moźe zaraz do PO będziesz chciał się zapisać? Ha, ha.....

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama