Wtorek, 21 Maj
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora -

Reklama


Reklama

Mariusz Gęsicki zastępcą komendanta wojewódzkiego strażaków


St. Brygadierowi Mariuszowi Gęsickiemu powierzono obowiązki Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. St. Brygadier Mariusz Gęsicki rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej jako podchorąży w roku 1988, w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu.

 

Po ukończeniu nauki w czerwcu 1990 roku, otrzymał tytuł technika pożarnictwa. Od 17 lipca 1990 roku kontynuował służbę stałą w Komendzie Powiatowej PSP w Szczytnie, pełniąc kolejno funkcje dowódcy sekcji w jednostce ratowniczo-gaśniczej, specjalisty i starszego inspektora.

 

Po ukończeniu studiów I stopnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w 1995 roku, uzyskał tytuł inżyniera pożarnictwa oraz stopień młodszego kapitana.

 


Reklama

Od 1 lipca 1995 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie, które zajmował do 17 października 2005 roku. Następnie, do 20 marca 2006 roku, pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Szczytnie. W roku 1998 ukończył studia II stopnia w SGSP, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

 

W ciągu kolejnych lat zdobywał doświadczenie, uczestnicząc w studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, na kierunkach "Zarządzanie jednostką organizacyjną w administracji publicznej" (2010 r.) oraz "Zarządzanie kryzysowego" (2012 r.).

Reklama

 

W dniu 26 marca 2018 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy zmiany w jednostce ratowniczo-gaśniczej KP PSP w Szczytnie, gdzie służył do 4 kwietnia 2024 roku.

 

Komendant Główny PSP, nadbrygadier Mariusz Feltynowski, z dniem 8 kwietnia 2024 roku powierzył st. bryg. Mariuszowi Gęsickiemu pełnienie obowiązków Zastępcy Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Warto też przeczytać to: "Pułkownik tańczący z wężami..."Komentarze do artykułu

Czytelniczka

GRATULACJE !!!

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama