Sobota, 22 Czerwiec
Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza -

Reklama


Reklama

Lustrujemy oświadczenia majątkowe szczycieńskich radnych


Oświadczenia majątkowe radnych są już dostępne. Postanowiliśmy zajrzeć do dokumentów zamieszczonych na BIP-ach poszczególnych gmin. Na początek na tapetę bierzemy radnych miejskich.W szczycieńskiej radzie miejskiej zasiada 21 radnych. Z ich oświadczeń majątkowych wynika, że w 2021 roku uzyskali łącznie 407 076,44zł dochodów tytułem diet. W 2022 roku ta kwota wzrosła do 453 496,31 zł.

 

Przeglądając oświadczenia majątkowe szczycieńskich radnych trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Każdy z dokumentów wygląda inaczej. Informacje zamieszczone w niektórych z nich mogą być niejasne. Za problemowe można uznać również to, że część z nich wypełniana jest ręcznie powodując problemy z rozczytaniem dokumentów. Nie tak dawno w ogólnopolskich mediach głośno było o nieczytelnych bazgrołach w oświadczeniu sędzi TK Krystyny Pawłowicz. Czy nasi radni (przynajmniej niektórzy) biorą przykład?

 

Aby bardziej szczegółowo zapoznać się z oświadczeniami radnych Rady Miejskiej w Szczytnie wystarczy wejść na stronę BIP Urzędu Miasta i zajrzeć do zakładki Rada Miejska.

 

Radna bez diety?

Zastanawiający jest fakt, że w oświadczeniu majątkowym radnej Beaty Boczar nie znajdziemy informacji o dochodach z tytułu diety. Zarówno w roku 2021 jak i w 2022 nie zawarła tej informacji w dokumencie. Czy oznacza to, że radna diety nie pobiera? Warto tu więc wspomnieć (albo przypomnieć radnej), że wg organów skarbowych dieta jest dochodem, który powinien być wyszczególniony w oświadczeniu, a wyjaśnienia w tej sprawie można znaleźć także na stronach sejmowych.

 

Dieta wspiera emeryturę

Czwórka miejskich radnych posiada już uprawnienia emerytalne. Najmłodszy z nich Robert Siudak (56 lat) w 2021 roku otrzymał 22 428,00 zł diety, a w 2022 – 21672,00 zł. Najstarsza - Ewa Czerw (84 lata) pobrała diety w następującej wysokości 2021 – 19 655,17 zł, a w 2022 – 21 672 zł. Dieta Teresy Moczydłowskiej (76 lat) w 2021 roku wyniosła 20 075 zł a w 2022 – 21581 zł. Ostatnią radną na emeryturze jest Anna Rybińska (66 lat). Do jej kiesy z tytułu diety w w 2021 roku wpadło 20 100 zł a w 2022 – 21 672 zł. O ile diety są zbliżone, o tyle emerytury już nie. „Mundurowe” radnych Czerw i Siudaka przekraczają 69 tysięcy rocznie. Nieco ustępuje im nauczycielska emerytura radnej Rybińskiej (58 tysięcy z grosikami), a dieta najbardziej wspomaga budżet radnej Moczydłowskiej, której emerytura w 2022 roku wyniosła prawie 33 tysiące złotych.

 

Radny bez własnego M

W oświadczeniu majątkowym z 2021 i 2022 roku radny Piotr Gregorczyk w dziale nieruchomości nie wykazał żadnej własności czy chociaż współwłasności. Znajdziemy tam jedynie wpis o powierzchni mieszkania, bez informacji o stanie prawnym i jego wartości.

 

Radni w spółkach

Czterech szczycieńskich radnych zasiada w radach nadzorczych spółek, czego za darmo nie robią. Największy dochód z tego tytułu uzyskał Tomasz Żuchowski, który od 2 czerwca 2022 roku zasiada w radzie nadzorczej SIM KZN Warmia i Mazury sp. z o.o. Za siedem miesięcy pracy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 9 635,23 zł.


Reklama

 

W SIM KZN Podlasie sp. z o.o. w Łapach zasiada Paweł Krassowski. Do jej rady nadzorczej dołączył 1 czerwca 2022 roku i z tego tytułu uzyskał dochód w wysokości 6 426,78 zł.

 

Przewodniczący rady miejskiej Tomasz Łachacz zasiada w naszej rodzimej Warmia i Mazury sp. z o.o. (lotnisko). Swoją pracę w radzie nadzorczej rozpoczął 1 stycznia 2022 roku. Za rok pracy na rzecz spółki uzyskał dochód w wysokości 9 967,40 zł.

 

Najdłuższy staż „pracy” w radach nadzorczych spółek posiada Rafał Kiersikowski, który już w 2021 roku zasiadał w dwóch, a obie są własnością samorządów. Pierwsza to PGKiM w Rynie sp. z o.o., druga to GPK sp. z o.o. Karolewo (gm. Kętrzyn). Z tytułu pracy na rzecz tej pierwszej w 2021 roku uzyskał dochód 951,90 zł a w 2022 2 284,65zł. Za pracę w radzie nadzorczej drugiej spółki w 2021 roku uzyskał 1800 zł dochodu, a w 2022 roku – 5 911,00 zł.

 

Żyją tylko z diety?

Okazuje się, że w miejskiej radzie zasiadają radni, którzy mają dochód tylko z bycia radnym. Tak było w 2022 roku w przypadku wiceprzewodniczącego rady Pawła Malca. Ten zawiesił prowadzoną działalność gospodarczą i w oświadczeniu majątkowym wykazał jedynie dochód z tytułu diety. Podobnie Zbigniew Orzoł, który w rubryce dochód z działalności tudzież z tytułu bycia współwłaścicielem dwóch spółek wpisał 0 zł. W rubryce dochody pojawia się u niego inny tajemniczy zapis: pożyczka dla MZ Orzoł sp. z o.o. (jedna z ww. wskazanych spółek, nota bene z siedzibą w Warszawie) w wysokości 331 000,00 zł. Tajemniczy, bo jak się komuś pożycza kasę, to jaki to dochód?

 

Wydał najwięcej

Tomasz Łachacz w 2021 roku mógł pochwalić się oszczędnościami na poziomie 705 tys. zł. W oświadczeniu majątkowym z 2022 roku w tej rubryce kwota zmniejszyła się do 211 tys. Czy oznacza, to że przewodniczący rozhulał prawie pół miliona? Raczej nie, bo w rubryce nieruchomości przybyły mu dwa mieszkania. Jedno o powierzchni 34,10 m2 i wartości 276 tys. zł (majątek odrębny), drugie mieszkanie o powierzchni 72,4 m2 o wartości 330 tys. zł (majątek odrębny). Jednocześnie w oświadczeniu majątkowym pana Tomasza nie znajdziemy informacji o zaciągniętych kredytach.

 

Najbardziej oszczędni

Zdecydowanym liderem w oszczędzaniu polskich złotych wśród miejskich radnych pozostaje Tomasz Łachacz, który zgromadził 211 tys. zł oszczędności. Sporym zasobem gotówki na koniec 2022 roku mógł pochwalić się Paweł Krassowski, który w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał zgromadzone środki w wysokości 118 095,65 zł i Tomasz Żuchowski - 97 878 zł. Do najbardziej oszczędnych radnych należą również Andrzej Dziuban (na koniec 2022 – 75 806,97 zł), Teresa Moczydłowska (68 000,00 zł), Beata Boczar (65 900 zł), Ewa Czerw (62 542,96 zł), Mariusz Pardo (55 000,00 zł), Aleksandra Kobus–Drężek (52 000 zł ), Paweł Malec (50 000 zł), Arkadiusz Myślak (41 500 zł). Sławomir Staszak (31 858,57 zł), Robert Siudak (22 400 zł), Artur Trochimowicz (21 000 zł), Zbigniew Orzoł (20 000 zł), Rafał Kiersikowski (17 000 zł), Anna Rybińska (11 000 zł) i Karol Furczak (8200 zł).

Reklama

 

Lider nieruchomości

Chociaż nieruchomościami zawodowo zajmuje się Zbigniew Orzoł, to zdecydowanym liderem w liczbie i wartości posiadanych nieruchomości jest Paweł Krassowski. Radny w 2022 roku był współwłaścicielem: domu o powierzchni 213,89 m2 z działką 0,0221 ha i wartości 600 tys. zł, domu o powierzchni 215,39 m2 z działką 0,408 ha, o wartości 750 tys. zł, garażu powierzchni 18 m2 wartości 12 tys. zł oraz działek budowlanych o powierzchni 0,0217 ha (wartość 33 300 zł) i 0,0423 ha o (wartość 60 tys zł)., które stanowią współwłasność małżeńską. Na własność posiadał mieszkanie o powierzchni 47,27 m2 o wartości 190 tys. zł i mieszkanie 38 m2 o wartości 70 tys zł. W 2022 roku zakupił w drodze przetargu od Gminy Miejskiej Szczytno działkę o powierzchni 21 m2 pod garaż o wartości 11 tys. zł, co stanowi małżeńską wspólnotę majątkową.

 

Inwestują w akcje i udziały

Część miejskich radnych inwestuje w akcje i udziały lokalnych spółek i instytucji. I tak na koniec 2022 roku udziały w Banku Spółdzielczym w Szczytnie posiadali Rafał Kiersikowski (I udział), Tomasz Łachacz (I udział). Akcje Mazurskiej Manufaktury S.A. zdecydowali się zakupić Tomasz Żuchowski (68 akcji), Karol Furczak (5 akcji), Paweł Krassowski (150 akcji) i Sławomir Staszak (10 akcji).

 

Kredyty też mają

Część radnych miejskich posiada kredyty. Kilku w 2022 roku udało się pozbyć zobowiązań finansowych, którymi byli obciążeni jeszcze rok wcześniej. Zaliczają się do nich Paweł Malec, Tomasz Żuchowski i Arkadiusz Myślak. Część radnych posiada kredyty hipoteczne i pożyczki gotówkowe w złotówkach, część we frankach szwajcarskich. Do tych drugich zaliczają się Zbigniew Orzoł z saldem zadłużenia 76 420 CHF i Beata Boczar z saldem 31 437,89 CHF. Największe zadłużenie na koniec 2022 roku wykazali: Rafał Kiersikowski (321 724,66 zł), Agnieszka Kosakowska (281 135,00 zł), Karol Furczak (218 200 zł) i Robert Siudak (179 283,30 zł). Aleksandra Kobus-Drężek jest jedyną radną, która posiada zadłużenie wobec sprzedawcy, od którego zakupiła nieruchomość, jednocześnie zobowiązanie spłacając mu w ratach.Komentarze do artykułu

damian

Radna Boczar zapomniała o tym, że w radzie nie pracuje charytatywnie, natomiast doskonale pamiętała, aby przez długi czas dopominać się o pieniądze za strajk nauczycieli, mimo, że nie pracowali. Bardzo wybiórcza pamięć.

\" Nietykalni są wśród nas \"

Szary obywatel to już byłby nękany przez skarbówkę.

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama