Wtorek, 26 Wrzesień
Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa -

Reklama


Reklama

Siedmiu nowych generałów w Policji


Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie siedmiu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 21 lipca br. podczas uroczystości z okazji Święta Policji.

 


 • Data:

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostali: insp. Roman Kuster – zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. Marek Ślizak – komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, insp. Piotr Leciejewski – komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy, insp. Roman Rabsztyn – komendant wojewódzki Policji w Katowicach, insp. Artur Bielecki – komendant wojewódzki Policji w Lublinie, insp. Rafał Kochańczyk – komendant wojewódzki Policji w Opolu, oraz insp. Dariusz Wesołowski – komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu.

 

Nadinsp. Roman Kuster

Ma 51 lat, a służbę w policyjnych szeregach rozpoczął 15 maja 1991 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Zajmował m.in. stanowiska komendanta Komisariatu Policji w Komornikach Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, zastępcy komendanta Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, naczelnika Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Poznaniu oraz komendanta miejskiego Policji w Poznaniu, a jako zastępca/ I zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie wielkopolskim. W marcu 2020 r. powierzono mu obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, a w maju został mianowany na to stanowisko. Nadzór nad garnizonem małopolskim sprawował rok – w maju 2021 r. został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Głównego Policji odpowiedzialnego za pion służby prewencyjnej.

Jego zasługi i doświadczenie zaowocowały nadaniem Brązowego oraz Srebrnego Krzyża Zasługi, Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę oraz Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”.

 


Nadinsp. Marek Ślizak

Ma 50 lat. Do Policji wstąpił 16 listopada 1994 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. O rozwój swoich kompetencji zawodowych dbał, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych, a także kończąc studia podyplomowe.

Od początku służby był związany z pionem kryminalnym - zajmował m.in. stanowiska naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji oraz dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji. 16 kwietnia 2016 r. został mianowany na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a 5 lutego 2018 r. powołano go na stanowisko zastępcy komendanta nowo utworzonego Biura Spraw Wewnętrznych Policji. Od 8 maja 2020 r. zajmuje stanowisko komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Za swoje osiągnięcia w służbie został odznaczony Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.

 

Nadinsp. Piotr Leciejewski


Reklama

Ma 49 lat, a policyjny mundur założył 1 września 1993 r. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Swoje kwalifikacje zawodowe podnosił, uczestnicząc w kursach, szkoleniach, a także kończąc studia podyplomowe. Zajmował m.in. stanowiska zastępcy naczelnika i naczelnika Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu, zastępcy komendanta miejskiego Policji w Lesznie, komendanta powiatowego Policji w Śremie, komendanta miejskiego Policji w Lesznie oraz zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. 13 czerwca 2017 r. insp. Piotr Leciejewski został powołany na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Niespełna trzy lata później, 13 marca 2020 r., zostały mu powierzone obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a 21 maja 2020 r. minister spraw wewnętrznych i administracji powołał go na to stanowisko.

Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”.
 


Nadinsp. Roman Rabsztyn

Urodził się 53 lata temu, a z resortem spraw wewnętrznych jest związany od 3 listopada 1989 r. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wyższe studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Jest również absolwentem studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Od początku służby był związany z garnizonem śląskim, głównie komendą w Piekarach Śląskich, gdzie realizował zadania m.in. na stanowiskach kierownika Referatu do spraw Przestępczości Gospodarczej, kierownika Samodzielnej Sekcji Ruchu Drogowego, a później naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Potem awansował na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu, później komendanta tej jednostki, a następnie zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach. 5 maja 2015 r. powołano go na stanowisko I zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, gdzie nadzorował policjantów pionu prewencji w garnizonie śląskim. Ponadto pełnił także obowiązki komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach, a 16 lutego 2021 r. powołano go na to stanowisko.

W uznaniu za zasługi i doświadczenie został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę


 

Nadinsp. Artur Bielecki

Urodził się 49 lat temu. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Podczas służby stale podwyższał swoje kwalifikacje, uczestnicząc w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

W policyjne szeregi wstąpił 8 kwietnia 1992 r., a służbę pełnił m.in. na stanowiskach: naczelnika Sekcji Kryminalnej Komendy Powiatowej Policji w Busku Zdroju, zastępcy dowódcy Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Kielcach, zastępcy i I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Kielcach, a potem komendanta miejskiego Policji w Kielcach oraz komendanta wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Reklama

Nadinsp. Artur Bielecki został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Brązową i Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” , a także Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

 

 

Nadinsp. Rafał Kochańczyk

Nowy generał Policji ma 48 lat. W 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, jest także absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył również kursy i szkolenia specjalistyczne. Do Policji wstąpił 1 lutego 1993 r. W 2000 r. był  jednym z finalistów VII Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Prewencji – Turnieju Par Patrolowych „Patrol Roku”. Początkowo realizował zadania na stanowiskach wykonawczych, a od 2003 r. pełnił funkcje kierownicze w strukturach garnizonu śląskiego, zajmując stanowiska zastępcy komendanta Komisariatu Policji II w Gliwicach, komendanta Komisariatu Policji w Pyskowicach i zastępcy komendanta miejskiego Policji w Gliwicach. Od 1 kwietnia 2012 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach, nadzorując pion prewencji. Po trzech latach służby na tym stanowisku został komendantem wojewódzkim Policji w Kielcach. Od 24 maja 2016 r. zajmował stanowisko komendanta Szkoły Policji w Katowicach. Po pięciu latach w pionie dydaktycznym został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Opolu.

Nadinsp. Rafał Kochańczyk został odznaczony: Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant”, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.


 

Nadinsp. Dariusz Wesołowski

Urodził się 46 lat temu. W szeregi Policji wstąpił 16 sierpnia 1994 r. Jest absolwentem Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i umiejętności menadżerskich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego i Master of Business Administration (MBA) w Collegium Humanum – Szkoła Główna Menadżerska z siedzibą w Warszawie. Uczestniczył także w kursach i szkoleniach zewnętrznych.

Związany z garnizonem dolnośląskim – zajmował m.in. stanowiska zastępcy/ I zastępcy komendanta miejskiego Policji w Zabrzu oraz komendanta miejskiego Policji w Zabrzu. 13 czerwca 2017 r. powierzono mu pełnienie obowiązków na stanowisku zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, a 4 sierpnia 2017 r. został powołany na to stanowisko.

Pełnił także obowiązki służbowe jako komendant wojewódzki Policji we Wrocławiu, a w czerwcu 2020 r. powołano go na to stanowisko.

Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej.

 

 Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

 • OSP Szczytno ze wsparciem z Warszawy. Orlenowski grant trafił do naszych druhów (zdjęcia)
  No proszę, jak to się przed wyborami rozdaje kiełbasę wyborczą!!!

  dziadek


  2023-09-26 08:54:21
 • O wojowaniu mieczem – felieton Jerzego Niemczuka
  dedykuję autorowi tekst z jego felietonu - \"Kiedy jednak rozum śpi, budzi się głupota\". I jeszcze powiedzenie, że jak Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera.

  uglybert


  2023-09-25 19:01:24
 • List otwarty radnej Beaty Boczar w sprawie przedszkola „Pod Topolą”
  Burmistrz ma prawo bronić swojego stanowiska ale to spod jego \"pióra\" powinny wyjść wyjaśnienia a nie radnej Boczar. Kobieto, już nie po raz pierwszy ośmieszyłaś się. Jakie uznanie i podziękowania??? Gospodarność to obowiązek włodarza a nie łaska z jego strony, za którą mieszkańcy powinni kłaniać się w pas burmistrzowi. Poza tym wiele dziwnych pomysłów p. Mańkowskiego nie ma nic wspólnego z zaradnością i oszczędnością. Czasem lepiej jest milczeć i sprawiać wrażenie niezbyt rozgarniętego niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.

  mars


  2023-09-25 14:08:05
 • List otwarty radnej Beaty Boczar w sprawie przedszkola „Pod Topolą”
  Radna Boczar w czasie pełnienia swojej funkcji przez parę kadencji nie zrobiła nic dla miasta i jego mieszkańców. Próbuje \"zabłysnąć\" jako obrończyni burmistrza. Może jeszcze potrafiła upominać się o nienależne pieniądze za czas strajku nauczycieli. Ktoś taki kandyduje do parlamentu??? Gratuluję dobrego samopoczucia i totalnego braku samokrytycyzmu.

  grant


  2023-09-25 13:41:20
 • Siedem nowych leżaków na plaży. Nowy akcent rekreacji w Szczytnie (zdjęcia)
  Super temat na jesień i zimę!

  Rafał K


  2023-09-24 23:45:27
 • List otwarty radnej Beaty Boczar w sprawie przedszkola „Pod Topolą”
  Konkretne wyjasnienia i nareszcie poparcie dzialan Burmistrza. Oraz wskazanie bolaczki naszego miasta - bicia piany i krytyki wszystkiego i zawsze.

  ika


  2023-09-24 15:19:10
 • Samosąd a prawo. Tło brutalnego pobicia w Jedwabnie przeraża
  Jeśli masz porachunki z jakimś JEDNYM człowiekiem, to walcz JEDEN NA JEDNEGO. A nie KILKU!!! A co im zawiniło mienie? Tych trzech osobników znieważyło polski honor!!! Powinni ponieść karę i naprawić szkody majątkowe. I na drugi załatwiać porachunki honorowo!!!

  Honor! Polecam Kodeks Boziewicza.


  2023-09-24 15:05:22
 • List otwarty radnej Beaty Boczar w sprawie przedszkola „Pod Topolą”
  \"ble, ble, ble\" całkowicie oddaje Twoje podejście to wyżej wymienionego zagadnienia. Wydaje mi się, że mylisz pojęcia i nie do końca wiesz o czym piszesz. Pani Radnej nie znam ale uważam, że to co przeczytałem jest spójne logicznie, a wyartykułowane korzyści przemawiają na korzyść Burmistrza (żebyśmy się dobrze zrozumieli: mam wyrobione zdanie na temat \"Krzysia\" ale w tym przypadku uważam, że postąpił słusznie).

  Autochton


  2023-09-24 14:37:22
 • List otwarty radnej Beaty Boczar w sprawie przedszkola „Pod Topolą”
  Bardzo dobra decyzja. Brawo dla Burmistrza. Warto dodać, że Pani dyrektor nie została z niczym. Już od dawna ma prawa emerytalne. Tu wszystko wyszło na plus.

  Nauczyciel


  2023-09-24 12:23:41
 • List otwarty radnej Beaty Boczar w sprawie przedszkola „Pod Topolą”
  \"opłata ta wynosiła razem z wyżywieniem około 530 zł. Teraz rodzice zapłacą około 380 zł wraz z wyżywieniem. \" Kłamstwo i to podwójne. Opłata wynosiła maksymalnie 450 zł, a średnio ok. 400 zł. Teraz wynosi mniej więcej tyle samo, a jeśli dziecko przebywa w przedszkolu dłużej, to opłata jest znacznie wyższa.

  Ojciec dwójki dzieci z przedszkola Pod Topolą


  2023-09-24 11:45:18

Reklama