Niedziela, 16 Czerwiec
Imieniny: Aliny, Anety, Benona -

Reklama


Reklama

Michalina P. winna usiłowanie zabójstwa syna. Michał J. uniewinniony. Wyrok nieprawomocny


Kobieta oskarżona o znęcanie się i usiłowanie zabójstwa swojego dziecka nieprawomocnie skazana Sąd Okręgowy w Olsztynie w dniu 4 czerwca 2024 r. skazał na karę 15 lat pozbawienia wolności Michalinę P. oskarżoną o usiłowanie zabójstwa swojego kilkumiesięcznego syna. Tym samym wyrokiem Sąd uniewinnił Michała J. od zarzutu narażenia swojego małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.Prokuratura Okręgowa w Olsztynie w dniu 29 listopada 2023 r. przesłała do Sądu Okręgowego w Olsztynie akt oskarżenia przeciwko Michalinie P. i Michałowi J., rodzicom dziecka, które w wyniku znęcania miało doznać ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

Do fizycznego znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad nieporadnym ze względu na wiek, kilkumiesięcznym dzieckiem miało dochodzić w okresie od 2 maja do 27 czerwca 2022 r. w jednej z miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Według ustaleń prokuratora, czynu tego miała dopuścić się matka dziecka – Michalina P. Stosowana przez oskarżoną wielokrotnie przemoc wobec małoletniego syna polegała między innymi na szarpaniu dziecka za ręce i nogi, uderzaniu go w różne części ciała, także w głowę, przyduszaniu oraz rzucaniu dzieckiem. Skutkowało to powstaniem u małoletniego pokrzywdzonego licznych obrażeń ciała, w tym złamań kończyn dolnych i górnych oraz rozległych obrażeń głowy.

 

Zdaniem prokuratora, w następstwie tego długotrwałego, rozciągniętego w czasie intensywnego procesu znęcania się nad dzieckiem, Michalina P. usiłowała pozbawić swojego małoletniego syna życia.


Reklama

 

Z uwagi na mnogość i rozległość obrażeń dziecko w dniu 27 czerwca 2022 r. zostało przywiezione w stanie ciężkim na odział intensywnej terapii szpitala w Olsztynie. Powstałe u chłopczyka w wyniku znęcania się obrażenia zostały zakwalifikowane jako ciężki uszczerbek na zdrowiu pod postacią choroby realnie zagrażającej życiu.

 

Z kolei Michał J. został oskarżony o zaniechanie opieki nad swoim kilkumiesięcznym synem poprzez brak realnego zaangażowania w jego rozwój oraz stan zdrowia i pozostawienie go pod wyłączną opieką skłonnej do agresywnych zachowań Michaliny P. Michał J. takim zachowaniem miał narazi swojego małoletniego syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

 

Proces Michaliny P. i Michała J. rozpoczął się w dniu 15 marca 2024 r. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Sąd na wniosek prokuratora zadecydował, że sprawa będzie toczyła się w całości z wyłączeniem jawności. W ocenie Sądu, jawność rozprawy mogłaby naruszyć ważny interes prywatny małoletniego pokrzywdzonego.

 

Reklama

Wyrok w tej sprawie zapadł w dniu 4 czerwca 2024 r. Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał Michalinę P. za winną popełnienia zarzucanego jej czynu, przyjmując przy tym, że oskarżona działała z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia swojego syna. Michalina P. została za to skazana na karę 15 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł wobec oskarżonej także środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym na okres 10 lat. Ponadto, Sąd orzekł wobec oskarżonej obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego kwoty 100 tys. zł.

 

Tym samym wyrokiem Sąd Okręgowy w Olsztynie uniewinnił Michała J. od popełnienia zarzucanego mu czynu.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

Adam Barczak

Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2024 r.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama