Sobota, 30 Wrzesień
Imieniny: Michaliny, Michała, Rafała -

Reklama


Reklama

Krzysztof Połukord: Obwodnica Szczytna – refleksje przed wyborem wariantu


Parafrazując za Jerzym Stuhrem, że „śpiewać każdy może…” to także „ projektować obwodnicę każdy może …”. Świadczy o tym aktywność obywateli w sprawie obwodnicy. Odbieram ją jako przejaw nieskrępowanego udziału obywateli w kreowaniu i realizowaniu polityki wobec planowanej obwodnicy. Uczestnictwo obywateli w życiu wspólnoty lokalnej, przejawiające się w podejmowaniu wspólnych działań o charakterze dobrowolnym i świadomym zasługuje na szacunek. Nieważne, czy odbywa się to „trochę lepiej lub trochę gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi…”.


 • Data:

Projektowanie obwodnicy jest na etapie początkowym, czyli malunków wariantów na mapach. Przed nami wybór wariantu na podstawie kryteriów, które zostaną przyjęte.

 

Jak praktyka dowodzi, w kraju wybory wariantów obwodnic następowały z reguły na podstawie analiz społeczno – ekonomicznych, w których uwzględniano kryteria:

 

1) transportowe i komunikacyjne, czyli funkcjonalno-ruchowe: w tym m.in. długość drogi, pracę przewozową (liczba pojazdo-kilometrów na dobę), 2) ekonomiczne (w tym m.in. koszt budowy, koszt wykupu terenu, koszt wykupu obiektów i odszkodowań), 3) ochrony środowiska przyrodniczego (w tym m.in. długość przebiegu przez tereny leśne, powierzchnia naruszenia obszarów chronionych), 4) przestrzenno – społeczne (w tym m.in. liczba budynków do wyburzenia, liczba budynków w odległości 0-50 m i 50-100 m, powierzchnia gruntów do wywłaszczenia).

 

W przypadku korzystania z funduszy Unii Europejskiej ustala się dla każdego wariantu koszty ekonomiczne. Następnie dla każdego z nich oblicza się korzyści ekonomiczne netto. W celu wyliczenia korzyści ekonomicznych dla każdego wariantu inwestycyjnego od kosztów ekonomicznych wariantu bezinwestycyjnego odejmuje się koszty wariantu inwestycyjnego.

 

Otrzymana różnica stanowi korzyść społeczno-ekonomiczną netto dla danej kategorii kosztów ekonomicznych. Suma wszystkich korzyści ekonomicznych netto stanowi korzyści społecznoekonomiczne danego wariantu inwestycyjnego. Dla wyjaśnienia: wariant bezinwestycyjny (zerowy) ujmuje niezbędne koszty eksploatacji i utrzymania istniejącej sieci drogowej we właściwym stanie technicznym, jeżeli nie będzie realizowany żaden wariant inwestycyjny.

 


Reklama

W ostatnim etapie określa się wskaźniki efektywności społeczno-ekonomicznej, czyli co najmniej: ENPV – ekonomiczną zaktualizowaną wartość netto i ERR – ekonomiczną wewnętrzną stopę zwrotu, ale zostawmy wskaźniki efektywności specjalistom od nich, czyli ekonomistom i finansistom.

 

Osobiście uważam kryterium transportowe i komunikacyjne (funkcjonalno-ruchowe) za najważniejsze, albowiem wskazuje wariant o największej użyteczności, a takim jest wariant z prognozowanymi największymi potokami ruchu na obwodnicy, czyli najbardziej skutecznie odciążający sieć uliczną miasta.

 

Jak praktyka wykazuje, niestety, ale warianty obwodnic o największej użyteczności często przebiegają przez tereny z zabudową oraz w ich sąsiedztwie. Powodują rozcięcie struktur przestrzennych. Jeżeli obwodnica nie była ujęta w planach zagospodarowania, mieszkańcy traktują ją jako szczególną niesprawiedliwość. Osiedlając się uważali, że budują dom w spokojnym miejscu, z dala od zgiełku miasta.

 

Dlatego tak ważny jest ład przestrzenny, a więc sporządzanie planów zagospodarowania z odpowiednimi rezerwami terenów pod sieci komunikacyjne, w tym pod obwodnice. Brak rezerw terenu pod obwodnice świadczy o niewywiązaniu się gmin z obowiązku zapewnienia ładu przestrzennego. Jest świadectwem zaniechania przez samorządowców działań na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta (gminy). Brak ładu przestrzennego powoduje przestrzenny chaos, co zawsze niekorzystnie odbija się na mieszkańcach miasta (gminy) i powoduje trudności w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych.

 

Przekonujemy się o tym obecnie przy planowaniu przebiegu obwodnicy. Jeżeli obecne uciążliwości komunikacyjne Szczytna będą rozwiązane w sposób niepoprawny, to spowodują zmniejszenie atrakcyjności miasta.

 

W planowaniu przebiegu obwodnic (obejść miejscowości) kluczową rolę odgrywają prawidłowo wykonane prognozy ruchu, czyli kierunki i wielkości ruchu. Wiarygodność prognoz jest bardzo ważna, albowiem decyzje są podejmowane na podstawie analiz kosztów i korzyści wynikających z prognozowanego ruchu dla każdego wariantu.

Reklama

 

Podstawową, obecnie stosowaną w kraju, techniką prognozowania ruchu jest matematyczne odwzorowanie zachowań użytkowników dróg z wykorzystaniem Krajowego Modelu Ruchu (KMR). W celu uzyskania lepszego odwzorowania potoków ruchu podstawowy podział na rejony komunikacyjne w KMR uszczegóławia się poprzez uzupełnienie o dodatkowe rejony komunikacyjne mające wpływ na poziom natężenia ruchu.

 

Dzięki temu można precyzyjnie określić dla każdego wariantu kierunki i wielkości potoków ruchu na obwodnicy oraz na sieci ulicznej miasta. Zobrazowaniem tego są więźby i kartogramy natężeń ruchu, których przykładowy wygląd jest na załączonych rysunkach (opracowane przez firmę Trafik s.c. na zlecenie UM w Szczytnie).

 

Jaki wariant obwodnicy będzie najlepszy? Moja odpowiedź jest oczywista: najlepszym wariantem będzie wariant o największej użyteczności, czyli wariant z prognozowanymi największymi potokami ruchu na obwodnicy, a więc najbardziej skutecznie odciążający sieć uliczną miasta z ruchu. Takim wariantem może być tylko wariant, w którym jak największa liczba przemieszczeń międzydzielnicowych odbywać się będzie z wykorzystaniem obwodnicy.

 

Cały czas pamiętajmy, że sprawcami zatłoczenia ulic w Szczytnie jesteśmy my, mieszkańcy Szczytna i przylegających terenów (Gizewo, Lipowa Góra, Kamionek, Szczycionek, Leśny Dwór, Lemany, Romany, Korpele). Miejmy nadzieję, że niebawem zobaczymy więźby i kartogramy ruchu. z rozkładem potoków ruchu na sieci ulicznej w Szczytnie i obwodnicy dla każdego jej wariantu.

 Komentarze do artykułu

Gabi

Czyli który wariant?

do gościa J23

poproś jakiegoś rozgarniętego drogowca o pomoc w wyjaśnieniu sprawy, po co przyznajesz się publicznie że masz ograniczenia umysłowe

Internauta

J23 jesteś jak tępa dzida

Do j23

Nie jestem branzowcem i mistrzem intelektu a zwykłym budowlańcem i zrozumiałem jakie są kryteria wyboru wariantów i kiedy jest najlepiej dla ruchu w mieście, teraz wiem o co chodzi

J23

taki branżowy bełkot. nic z tego nie zrozumiałem. trzeba być drogowcem aby to pojąć,

mieszkaniec

Z mpzp chyba były jakieś kombinacje, a może przekręt urzędniczy, rzeczywiście swego czasu był pas terenu zarezerwowany pod obwodnicę, czy UM i UG wyjaśnią tę sprawę?

Stary radny

To był najlepszy możliwy korytarz, taki powinien być przebieg obwodnicy jak w mpzp o którym mowa w komentarzu

CzytelNIK.

Gwoli informacji: jeszcze przynajmniej do 2000 roku w Urzędzie Gminy Szczytno istniał MPZP obręb Nowe Gizewo , w którym BYŁ POZOSTAWIONY KORYTARZ o szerokości 70 metrów pod przyszłą obwodnicę miasta Szczytna. I to bardzo blisko granic miasta, w zasadzie po sąsiedzku. Przecinającą rozwidlenie ul. Władysława IV i Władysława Jagiełły , przed istniejącą wtedy i teraz Rozdzielnią Energi. Plan BYŁ,zarezerwowany teren TEŻ. Co się z tym stało ?

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama


Komentarze

 • W drodze do marzeń. Przyszła mieszkanka Rudki walczy o sukces na Mistrzostwach Europy we Fryzjerstwie
  Żenujące. Pani fryzjerka buduje się w Rudce a wiadomo że trzeba mieć pieniądze aby kupić tam działkę....mąż jedzie do Holandii i za jedną tygodniówkę może bez problemu swoje małżonce wysłać 500 euro na bilet do Finlandii... każdy z nas ma marzenia i spełnia je nie licząc na zrzutki czy składki...czy Pani fryzjerka będzie potem dającym jej swoje pieniądze robiła fryzury za darmo? W Szczytnie ludzie składają się na chore dzieci ,pieką ciasta i dają je na licytację a tu kobieta w siłę wieku ,mąż w sile wieku ,oboje mają fach w ręku i proszą o datki? Pani fryzjerka za jeden zabieg na włosach może skasować 400 zł i kobiety które chodzą po salonach fryzjerskich na zabiegi laminacji,saunę czy inne podobne tyle płacą... niektórzy ,a nawet sporo ma marzenie żeby starczyło im na życie od 1-go do 1-go....

  Iga


  2023-09-28 20:19:36
 • Były dziennikarz TVP: idźcie na wybory! Rozmowa z Maciejem Wróblem
  To tzw ślizgacze już wszędzie był.

  Artur Ansjon


  2023-09-28 17:46:40
 • Przełomowa chwila dla seniorów w Szczytnie. Budynek przy ul. Pułaskiego 10 w nowym świetle! 2 mln zł na kapitalny remont już w drodze!
  Marian, przyszła jesień czas na wykopki. Przestań zajmować się sprawami o których nie masz pojęcia. Środki z dofinansowania biorą się z programów jakie są dostępne, a więc jeżeli jest program na remont czy modernizację to nie wybudujesz z nich nowego budynku. Można nie brać pieniędzy na remont i czekać tak jak proponujesz na programy związane z budową nowych budynków i to nie mieszkalnych ale takich programów chyba nawet nie było więc nie byłoby nigdy budynku dla seniorów. Bierze się to co można, a to co by się chciało nie zawsze jest dostępne. Przypominam że część bezradnych radnych niedawno chciało remontować ten obiekt ze swoich tzn. miejskich funduszy. Dobrze że do tego nie doszło.

  ja


  2023-09-28 07:16:28
 • Wojenka o działki nad Marksobami
  Najpiękniejsze jest to, że \"Letnicy\" sami wykupili działki (w Marksewie) w taki sposób, że do jeziora tam praktycznie nie dojdziesz, a protestują, że sprzedaż jednej \"małej\" działeczki \"zabierze\" dostęp do jeziora - dla mnie czysta hipokryzja (w myśl zasady \"ja mam, a Tobie nie dam\" - patrz nie pozwolę, buhahahaha) Skądinąd Pan Wójt musi mieć środki na inwestycje, więc ... sprzedaje nieruchomości. Co w tym dziwnego? ... No fakt, dziwne jest jednak to, że w miejscu gdzie leży \"kość niezgody\" nie sprzedano działki już jakieś 40 lat. No, a jeszcze ciekawsze jest to, że np. do innej wioski wodociąg doprowadzony był np. za środki \"pozyskane w ramach programu\" i dofinansowanie było np. 90%\", a w Marksewie woda jest/będzie za środki \"samej wioski\" (tu nie trzeba się wysilić, żeby podanie napisać, coby dostać dofinansowanie, itp., tu można zwyczajnie sprzedać, patrz dofinansowanie 0,00%, buahahahahaha) - czysta ekonomia, buahahahaha. Swoją drogą prawie 500 zł za metr kwadratowy to prawie jak na Manhattanie. Kończąc, trzeba powiedzieć jasno, chcieliście mieć wodę w Marksewie, to macie wodę, ale do \"wody\" nie dojdziecie.

  Wyborca z wyboru


  2023-09-28 04:46:40
 • „Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje modernizację remiz strażackich. Najważniejsze kryterium? Frekwencja w nadchodzących wyborach
  I tak wam rozdawnictwo naszych pieniędzy, podła zmino nic nie pomoże, mamy was już serdecznie dosyć!!!!!

  Polak


  2023-09-27 19:02:36
 • Przełomowa chwila dla seniorów w Szczytnie. Budynek przy ul. Pułaskiego 10 w nowym świetle! 2 mln zł na kapitalny remont już w drodze!
  To może Burmistrz Mańkowski pochwali się co konkretnie robił aby pozyskać środki? Ten człowiek tylko dużo gada a nic nie robi. Szkoda tylko że seniorzy jak pokazuje doświadczenie są tak łatwowierni i wierzą jemu oraz tym dziwnym radnym. Kolejna fatalna decyzja tego całego grona. Zamiast postawić od podstaw nowy parterowy budyneczek dla seniorów i innych organizacji będą klecić starą ruderę!!! Czy nikt w tym mieście nie potrafi logicznie myśleć!!! Tragedia!

  marian


  2023-09-27 13:53:49
 • Kłusownik z gminy Dźwierzuty ujęty przez funkcjonariuszy Straży Rybackiej
  Ale sukces straży Rybackiej że aż trzeba w prasie się tym pochwalić. Dziadka \"wielkiego przestępcę\" na rybach dorwali, który kilka rybek na obiad chciał złowić gdyż mizerna emerytura nażycie nie wystarczała. Wnioskuję by do prezydenta o ordery wystąpić!!!

  emryt


  2023-09-27 12:36:06
 • Kłusownik z gminy Dźwierzuty ujęty przez funkcjonariuszy Straży Rybackiej
  Bandziora nie mogą złapać , ale dziadka z wędką to proszę bardzo aż artykuł powstał

  Ona


  2023-09-27 12:35:03
 • Przełomowa chwila dla seniorów w Szczytnie. Budynek przy ul. Pułaskiego 10 w nowym świetle! 2 mln zł na kapitalny remont już w drodze!
  Ucieszyła mnie bardzo ta wiadomość że może wreszcie coś się ruszy w tym zakresie. Jednocześnie dziwi mnie że mimo tylu prub pozyskania środków na w/w remont, nigdy nie było pieniędzy. Raptem przed samymi wyborami kasa się znalazła i to w pokaźnej kwocie (kiełbasa wyborcza), to może niech wybory będą co roku. Dziwny jest ten świat, jak śpiewał Czesław Niemen. Pozdrawiam.

  senior


  2023-09-27 10:46:14
 • Kłusownik z gminy Dźwierzuty ujęty przez funkcjonariuszy Straży Rybackiej
  Zuchy! Dziadka złapać to jest sztuka...

  wolf


  2023-09-27 08:33:51

Reklama