Sobota, 2 Marca
Imieniny: Halszki, Heleny, Karola -

Reklama


Reklama

Gmina Wielbark chce pomóc rolnikom zdobyć dofinansowanie do usuwania odpadów


Burmistrz Wielbarka informuje o planowanym włączeniu Gminy Wielbark do programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej". Program ten przewiduje dofinansowanie kosztów transportu i unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Gmina, aby móc skorzystać z dofinansowania, jest zobowiązana do przeprowadzenia inwentaryzacji w celu określenia ilości tychże odpadów.


  • Data:

Rolnicy prowadzący działalność na terenie Gminy Wielbark, którzy są zainteresowani przekazaniem odpadów wymienionych wyżej, muszą złożyć stosowny wniosek w celu określenia rodzaju i ilości posiadanych odpadów. Kwota dotacji z NFOSiGW może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 500 zł za masę odpadów wyrażoną w Mg.

 


Reklama

Należy pamiętać, że dotacja stanowi pomoc publiczną, co oznacza, że beneficjent wraz z wnioskiem musi złożyć oświadczenie o otrzymanej pomocy De minimis w rolnictwie i rybołówstwie w ciągu bieżącego roku oraz dwóch poprzedzających go lat. Rolnicy muszą też odpowiednio spakować i oczyścić odpady z resztek organicznych, ziemi i pozbawić ich zawartości.

 

Reklama

Druk wniosku wraz z oświadczeniem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wielbarku lub w Urzędzie Miejskim w Wielbarku, w pokoju nr 2. Wnioski należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do Urzędu Miejskiego w Wielbarku, ul. Grunwaldzka 2, 12-160 Wielbark, najpóźniej do dnia 10 marca 2023.Komentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama