Piątek, 19 Kwiecień
Imieniny: Alfa, Leonii, Tytusa -

Reklama


Reklama

Gmina Pasym inwestuje w rozbudowę i modernizację dróg (zdjęcia)


Na przestrzeni lat 2018 – 2022 na terenie gminy Pasym ustawicznie realizowane są inwestycje, których celem jest stopniowe podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Poprawa infrastruktury drogowej jest jednym z ważniejszych kierunków działania samorządu. - Potrzeby w tym zakresie są ogromne i ciągle rosną – mówi burmistrz Cezary Łachmański. - Przybywa mieszkańców i pojazdów. Dla użytkowników ważna jest każda droga czy ulica. Mieszkańcy chcą bezpiecznie docierać do pracy, do szkół czy do pól uprawnych. Corocznie nasz samorząd podejmuje działania o charakterze zarówno technicznym, jak i finansowym, aby stopniowo poprawiać stan dróg lokalnych.Wykaz inwestycji drogowych zrealizowanych i w toku:

 

Rok 2018:

1. Budowa ulicy Karola Małłka w Pasymiu;

2. Remont ulicy Tylnej i część ulicy Jedności Słowiańskiej w Pasymiu;

3. Remont części ulicy Spichrzowej w Pasymiu;

4. Budowa chodnika w Tylkowie.

 

Rok 2019:

1. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej w Leleszkach;

2. Modernizacja chodnika przy ulicy Warmińskiej w Pasymiu;

3. Przebudowa zjazdu z ulicy Polnej na ulicę Poprzeczną w Pasymiu.

 

Rok 2020:

1. Budowa ulicy Leśnej w Pasymiu;

2. Budowa ulicy Pieniężnego w Pasymiu;

3. Budowa ulicy Prostej w Pasymiu;

4. Budowa chodnika w miejscowości Grom;

5. Modernizacja drogi gruntowej prowadzącej do plaży w Leleszkach;

6. Urządzenie drogi przy ulicy Polnej i ulicy Sosnowej w Pasymiu.

 

Rok 2021:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grom;

2. Budowa zjazdu z ul. Polnej na nowe osiedle;

3. Budowa zjazdu na ulicę Łąkową w Pasymiu;

4. Budowa odcinka chodnika na ul. Burskiego wraz z obniżeniem istniejącego chodnika;

5. Urządzenie drogi na ul. Działkowej.

 

Lata 2022 - 2023:

1. Modernizacja, przebudowa drogi wewnętrznej w Pasymiu (ulica M. Reja);

2. Budowa parkingu na terenie posesji Przedszkola w Pasymiu;

3. Budowa parkingu na działce Nr 251/1 obręb Pasym 4 (przy Centrum Aktywizacji Społecznej);

4. Budowa drogi wewnętrzna w miejscowości Grom;


Reklama

5. Budowa wyniesionych przejść dla pieszych w Tylkowie i Pasymiu;

6. Przebudowa skrzyżowania dróg w Rusku Wielkim;

7. Budowa drogi w miejscowości Jurgi;

8. Budowa drogi gminnej ulica Tartaczna i ulica Zientary w Pasymiu;

9. Budowa drogi gminnej w miejscowości Narajty;

10. Przebudowa drogi gminnej Nr 193007N w kierunku miejscowości Otole oraz drogi gminnej wewnętrznej działka Nr ewidencyjny 115 obręb Siedliska;

11. Budowa drogi gminnej ulica Biernata i ulica Mazurska w Pasymiu.

12. Przebudowa ul. Górnej w Pasymiu wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej.

Inwestycje zrealizowane i znajdujące się obecnie na etapie realizacji.

 

Inwestycje drogowe realizowane były i są ze środków własnych Gminy Pasym oraz pozyskanych z funduszy pomocowych. Łączna wartość wymienionych w tabeli przedsięwzięć to około 10,5 miliona złotych, w tym ponad 7 mln zł stanowią środki pozabudżetowe, pozyskane z różnych źródeł. Finansowanie zewnętrzne stanowi więc około 70% wydatków poniesionych na inwestycje drogowe. Pozyskanie takich kwot to efekt umiejętnego i skutecznego działania samorządu pasymskiego, ale nie tylko. Ważna jest bowiem harmonijna, a przede wszystkim efektywna współpraca z samorządem powiatowym, wojewódzkim oraz administracją rządową.

 

Konstruktywne współdziałanie w Powiatem Szczycieńskim umożliwiło remont i modernizację kilku kluczowych odcinków drogowych (m.in. droga Pasym – Dźwierzuty, Tylkowo – Michałki, skrzyżowanie w Rusku Wielkim, czy droga w miejscowości Jurgi). Podobnie wygląda współpraca z Wojewodą Warmińsko–Mazurskim, Marszałkiem Województwa, przedsiębiorcami włączającymi się finansowo, czy sołectwami, które niejednokrotnie przeznaczają część Funduszu Sołeckiego na tego typu zadania.

 

Infrastruktura drogowa to nie tylko jezdnie. To także zjazdy, przejścia dla pieszych, pobocza, chodniki, zatoki autobusowe, czy progi zwalniające. W wielu przypadkach prace stricte drogowe poprzedzone były modernizacją tzw. mediów (wodociągi, kanalizacja i inne), bo kompleksowe działania inwestycyjne są niezbędnym warunkiem racjonalnego gospodarowania funduszami.

Reklama

 

Równie ważne jak jakość dróg jest ich oświetlenie, które przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników. Wszystko wskazuje na to, że dzięki środkom finansowym pozyskanym w ramach programu Polski Ład zostanie radykalnie zmodernizowane oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Pasym. Ta inwestycja spowoduje nie tylko większą skuteczność oświetlenia, ale zapewni też większą oszczędność, co w obecnej sytuacji obniżonego bezpieczeństwa energetycznego jest czynnikiem niezwykle istotnym.

 

W ramach przyszłych działań planowane są następujące inwestycje drogowe:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Leleszki;

2. Budowa ulic Nauczycielskiej, Burskiego, Młodzieżowej i Szkolnej w Pasymiu;

3. Budowa drogi do oczyszczalni ścieków;

4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dybowo;

5. Przebudowa drogi powiatowej Dźwiersztyny – Waplewo;

6. Remont drogi powiatowej w miejscowościach Grzegrzółki i Rusek Wielki w kierunku Giław;

7. Budowa drogi powiatowej Tylkowo – Tylkówko;

 

Droga w Gromie.

Ul. Pieniężnego w Pasymiu.

Ul. Prosta w Pasymiu.

Otwarcie zmodernizowanego skrzyżowania w Rusku Wielkim.Komentarze do artykułu

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama