Środa, 6 Grudzień
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja -

Reklama


Reklama

Infolinia dla osób bezdomnych już działa. Nie bądź obojętny


Przypominamy, że w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego od dnia 1 listopada 2023 r. działa całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat schronisk, noclegowni oraz ogrzewalni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jesień i zima to wyjątkowo trudny czas dla osób bezdomnych. Nie bądźmy obojętni.

 

Wykaz miejsc znajduje się pod adresem:

Materiały

Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 

Rejest​_PZCO-aktualizacja​_-​_sierpień​_2023​_r.pdf 0.11MB Rejestr domów pomocy społecznej woj. warmińsko-mazurskiego - październik 2023
 

Rejestr​_domów​_pomocy​_społecznej​_woj​_warmińsko-mazurskiego​_-​_październik​_2023.pdf 0.68MB Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 

RWM​_październik​_2023.pdf 0.32MB Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych sierpień 2023
 

aktualniony​_REJESTR​_POW​_082023​_r.xlsx 0.02MB Rejestr miejsc, w których gminy udzielają tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach aktualizacja 20.10.2023
 

Rejestr​_miejsc​_tymczasowego​_schronienia​_aktualizacja​_20102023.xls 0.22MB Lista zakładów pracy chronionej i aktywności zawodowej stan na 04.08.2023
 


Reklama

Lista​_zakładów​_pracy​_chronionej​_i​_aktywności​_zawodowej​_stan​_na​_04082023.xlsx 0.01MB Rejestr KIS 05.10.2023
 

Rejestr​_KIS​_05102023​_rna​_stronę.xlsx 0.02MB Rejestr Centrów integracji społecznej 01.08.2023
 

Rejestr​_Centrów​_integracji​_społecznej​_01082023.xlsx 0.01MB Informacje dla tłumaczy polskiego języka migowego
 

Informacje​_dla​_tłumaczy​_polskiego​_języka​_migowego.docx 0.01MB wzór oświadczenia
wzór​_oświadczenia.doc 0.03MB
Wzor-wniosku-o-wpis-do-rejestru-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-

SJM-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych-SKOGN
 

Wzor-wniosku-o-wpis-do-rejestru-tlumaczy-polskiego-jezyka-migowego-PJM-systemu-jezykowo-migowego-SJM-i-sposobu-komunikowania-sie-osob-gluchoniewidomych-SKOGN.doc 0.05MB Wzor- wniosku-o-zmiane-danych-podlegajacych-wpisowi-do-rejestru-tlumaczy-PJM-SJM-i-SKOGN
 

Reklama

Wzor-​_wniosku-o-zmiane-danych-podlegajacych-wpisowi-do-rejestru-tlumaczy-PJM-SJM-i-SKOGN.doc 0.06MB Rejestr ośrodków turnusowych 20.06.2022
 

Rejestr​_ośrodków​_turnusowych​_20062022​_.xlsx 0.01MB Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych 26.04.2023
 

Rejestr​_organizatorów​_turnusów​_rehabilitacyjnych​_26042023.xlsx 0.01MB Wyciąg z Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego12.04.2023(na bip)
 

Wyciąg​_z​_Rejestru​_tłumaczy​_polskiego​_języka​_migowego12042023(na​_bip).xls 0.04MB Rejestr Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa - woj. warmińsko-mazurskie - czerwiec 2023 r.
 

Rejestr​_Jednostek​_Specjalistycznego​_Poradnictwa​_-​_woj​_warmińsko-mazurskie​_-​_czerwiec​_2023​_r.xls 0.17MB RWM​_sierpień​_2022
RWM​_sierpień​_2022.pdf 0.32MBKomentarze do artykułu

Napisz

Reklama


Komentarze

Reklama