Sobota, 3 Czerwiec
Imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny -

Reklama


Reklama

Narada służbowa kadry kierowniczej polskiej Policji odbyła się w Szczytnie (zdjęcia)


11 i 12 stycznia 2023 roku w auli im. Władysława Stasiaka, w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odbyła się narada służbowa kadry kierowniczej Policji. Po dwóch latach z rzędu w formule zdalnej z uwagi na sytuację pandemiczną, narada wróciła do trybu stacjonarnego. Podczas odprawy podsumowano najważniejsze obszary działania Policji, a także przedstawiono realizację programu modernizacji służb podległych MSWiA.W naradzie służbowej kadry kierowniczej Policji udział wzięło kierownictwo polskiej Policji z gen. insp. Jarosławem Szymczykiem na czele, komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi Policji, przedstawiciele związków zawodowych zarówno tych policyjnych jak i pracowników cywilnych oraz przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. 

 

Podczas swojego wystąpienia Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk podziękował przede wszystkim za ubiegły rok. Pierwszym obszarem, który Komendant Główny Policji podjął w swoim wystąpieniu, a który przyniósł wiele dodatkowych zadań Policji, był Covid-19. Szef Policji podziękował za profesjonalizm i zaangażowanie formacji w walkę z pandemią.

 

– To spotkanie podsumowujące będzie zdecydowanie szersze, bo gdy żegnaliśmy się tuż przed wybuchem pandemii, nikt z nas nie miał świadomości tego co nam ona przyniesie, jakie skutki powstaną, a przede wszystkim, ile dodatkowych zadań spadnie na funkcjonariuszy polskiej Policji. To był bardzo trudny czas dla polskiej Policji, ale też czas efektywnej i profesjonalnej służby – powiedział generał Szymczyk. 

 

Nie zabrakło również odniesienia do działań Policji w kontekście zagrożenia i kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Komendant Główny Policji podziękował za koordynację, ogromne zaangażowanie we wsparcie Straży Granicznej i Wojska Polskiego oraz podkreślił, że wkład funkcjonariuszy polskiej Policji w działania na granicy jest niekwestionowany.

 

– Polscy policjanci stanęli na wysokości zadania w sposób niezwykle profesjonalny. Z ogromnym zaangażowaniem, poświęceniem i oddaniem realizowali zadania na granicy, by pokazać całemu światu, że polska granica jest granicą nienaruszalną i zrobili to w sposób wzorowy – zaznaczył generał. Komendant poruszył także kwestię pomocy polskiej Policji udzielonej uciekającym przed bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia uchodźcom wojennym z Ukrainy. – Szanowni Państwo. Ta pomoc, którą obserwowaliśmy, ta empatia, to podejście, to zaangażowanie policjantów w pierwszych dniach wojny, to było coś czego nie sposób przecenić. To piękna postawa służby, patriotyzmu i człowieczeństwa. To otwarcie nie tylko ramion, otwarcie serc, otwarcie domów dla tych potrzebujących ludzi z zagranicy, którzy uciekali ratując własne życie i zdrowie, to coś wspaniałego.


Reklama

 

Podczas narady do zebranych funkcjonariuszy za pośrednictwem połączenia on-line dołączyło również kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w swoim przemówieniu poruszył kwestię bezpieczeństwa w kontekście sytuacji za naszą granicą i toczącej się wojny w Ukrainie. Zaznaczył, że dzięki działaniom polskiej Policji, Straży Granicznej i innych formacji wspierających, nasze granice są bezpieczne.

 

 

– Chciałem przede wszystkim jako Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podziękować polskiej Policji za zdanie po raz kolejny egzaminu w tych trudnych czasach. Niestety czasy, w których służycie, są obiektywnie bardzo trudne. Wielkich wyzwań dla Polski, bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego naszego kraju, dla bezpieczeństwa naszych obywateli i zadań, które są powierzane polskiej Policji, przybywa. Polska Policja wywiązuje się z nich bardzo dobrze, także bardzo wysoko oceniamy te działania – podkreślił Minister Kamiński.

 

Minister SWiA poinformował również o przyjęciu na posiedzeniu rządu dwóch projektów ważnych ustaw, które zostały skierowane do Sejmu. Pierwszy dotyczący zabezpieczenia funkcjonariuszy na sytuacje skrajne, czyli śmierci funkcjonariuszy na służbie. Ma on zabezpieczać finansowo rodziny i najbliższych funkcjonariuszy, którzy stracili życie podczas wykonywania czynności służbowych.

 

– Każdy funkcjonariusz, który wykonuje ryzykowne zadania musi wiedzieć, że Państwo nie opuści jego najbliższych – powiedział Minister. Kolejny projekt to kwestia dodatków motywacyjnych, mających zachęcić doświadczonych funkcjonariuszy do pozostania w służbie. Szczegóły przedstawił i omówił Maciej Wąsik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Reklama

 

Podczas narady podsumowano przede wszystkim funkcjonowanie Policji w ubiegłym roku. Podsumowane zostały priorytety, zrealizowane inwestycje oraz plany na przyszłość, zarówno na płaszczyźnie inwestycji jak i zakupu sprzętu policyjnego, floty transportowej, uzbrojenia, sprzętu ochrony, łączności i informatyki. Przedstawiono także ogólny stan bezpieczeństwa, w tym w ruchu drogowym oraz zmiany w przepisach, które wprowadzono w tym zakresie. Podsumowano działalność poszczególnych rodzajów służb i pionów – logistyki, prewencji i służby kryminalnej, ale również przedstawiono wyniki pracy Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz niedawno powołanego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

 

W trakcie narady poruszono kwestię stanu etatowego polskiej Policji, w tym limitów przyjęć do służby na 2023 rok, a także omówiono mechanizmy, które mają zachęcić funkcjonariuszy do pozostawania w służbie. Podczas narady poruszono też kwestie zmian w przepisach dotyczących Policji również w obszarze szkolnictwa policyjnego poprzez określenie nowych kwalifikacji zawodowych – podstawowych, podoficerskich, aspiranckich i oficerskich.

 

źródło: wspol.edu.plKomentarze do artykułu

Dlaczego Szymczak nadal jest na wolności? Gdyby zwykły człowiek odpalił przemycony od Ukraińców granatnik np. w bloku, narażając wielu ludzi na śmierć, to chyba już dożywocie by dostał. Proszę prokuraturę o wszczęcie śledztwa i tymczasowe aresztowanie tego niebezpiecznego przestępcy, bo aż strach pomyśleć co będzie, jak następnym razem czołg przemyci, albo jakąś wyrzutnię rakiet.

Szczytnianin

Rozumiem że głównym tematem narady, była nauka obsługi granatników, skoro pojawił się na niej główny specjalista w/w dziedzinie?

Korki Taczer

Czy salwa z Granatników była?

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama