Poniedziałek, 15 Kwiecień
Imieniny: Adolfiny, Odetty, Wacława -

Reklama


Reklama

Gmina Rozogi w kadencji 2018-2024 postawiła na rozwój i inwestycje (zdjęcia)


Publikacja płatna. O rozwoju Gminy Rozogi decyduje wiele czynników. Położenie na szlaku komunikacyjnym Warszawa (Kurpie) – Mazury, wyjątkowe walory przyrodniczo – krajobrazowe i zapotrzebowanie na turystykę wiejską, sąsiedztwo Lasów Puszczy Piskiej z wyjątkowym mikroklimatem to część z nich. Do tego dziedzictwo kultury i kuchni  kurpiowskiej i mazurskiej z licznymi producentami mleka, wysokiej jakości żywności czy  firmami produkującymi wyroby z drewna, a także agroturystyka, decydują o kierunkach, którymi podąża samorząd. W ciągu mijającej kadencji dla samorządu ważnym zadaniem była realizacja inwestycji infrastrukturalnych. Skupiono się  przede wszystkim na rozbudowie i modernizacji dróg na terenie Gminy Rozogi. Dobrej jakości drogi asfaltowe i gruntowe to bezpieczeństwo i komfort życia dla mieszkańców. Każdego roku realizowane były inwestycje drogowe i modernizowana infrastruktura komunalna. Efektem realizowanych przez samorząd przedsięwzięć jest nowoczesne, wysokiej klasy zaplecze infrastrukturalne, które w dalszym ciągu powinno być rozbudowywane.

 

 

W życiu społeczności gminy Rozogi istotna stała się działalność Gminnego Ośrodka Kultury, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, klubów sportowych przyczyniając się do wzrostu aktywności mieszkańców. Kultura pogranicza mazursko – kurpiowskiego pozwala realizować działania kulturalne zespołów ludowych działających przy GOK w Rozogach, organizować festiwal folklorystyczny z festiwalem smaków pogranicza i konkurs na palmę wielkanocną.

 

 

Ważne stały się wydarzenia historyczne, które uroczyście obchodzimy. Mowa tu o tradycji powstania styczniowego. Gmina Rozogi jest jedyną gminą w województwie mazursko – warmińskim, na terenie której stoczono potyczki powstańcze.

 

Bardzo dobrą decyzją okazało się uruchomienie w 2017 r. funduszu sołeckiego. Dzięki niemu mieszkańcy poszczególnych miejscowości zyskali możliwość decydowania o przeznaczeniu środków na przedsięwzięcia, które są dla nich ważne.

 

 

Fundusz sołecki zmienia oblicze miejscowości, poprzez modernizację infrastruktury drogowej, montaż lamp oświetleniowych i zaspokaja najistotniejsze potrzeby codziennego funkcjonowania mieszkańców.


Szczególnie ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców. W ostatniej kadencji, każdego roku przeznaczane były środki na zakup sprzętu i wyposażenia jednostek OSP, co znacząco podniosło bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Gminie Rozogi. Jednostka OSP Faryny w 2022 r., jako druga w Gminie Rozogi, została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

 

Realizowane przez samorząd gminny przedsięwzięcia przyczyniły się do dalszej modernizacji infrastruktury komunalnej Gminy Rozogi, jej unowocześnienia istotnie poprawiając warunki życia mieszkańców.

 


Zrealizowane inwestycje w Gminie Rozogi w kadencji 2018 - 2024:
1. Wyremontowano drogę gminną w Dąbrowach Gównisze i w Dąbrowach Działach z dofinansowaniem Funduszu Inwestycji Strategicznych.
2. Zmodernizowano w Rozogach ulice: Sienkiewicza, Lipperta, Powstańców Styczniowych, Polną, Spacerową i Rodziny Hasselbergów oraz ulicę w Radostowie z wykorzystaniem środków własnych i z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 

3. W ramach FOGR z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego wyremontowano drogi gminne: Występ – Klon (na Zaolzie), w Wilamowie, Księży Lasek – Wujaki, w Kwiatuszkach Wielkich, Antonia - Krysiaki.
4. W Klonie wspólnie z Powiatem Szczycieńskim zmodernizowano drogę powiatową przebiegającą przez miejscowość Klon  z dofinansowaniem z PROW i FDS.

 

5. Z Powiatem Szczycieńskim zmodernizowano drogę powiatową w Dąbrowach Gównisze, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Zawojek, o długości około 1 km.
6. Wybudowano chodniki: w Orzeszkach, na ulicy Rynek w Rozogach, na drodze powiatowej w Rozogach przy ul. Młodej Polski. Z dofinansowaniem RFRD wybudowano chodnik przy drodze gminnej w Księżym Lasku.

 

7. Z Powiatem Szczycieńskim zbudowano cztery przejścia dla pieszych: w Księżym Lasku, w Rozogach na ul. Młodej Polski i dwa na ul. Wojciecha Kętrzyńskiego, z wykorzystaniem dofinansowania FDS.
8. W Rozogach wybudowano Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z dofinansowaniem ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

9. Wybudowano sieć wodociągową w Dąbrowach i kanalizację na Osiedlu Słonecznym w Rozogach, kanalizację i wodociąg na osiedlu w kierunku na Spalin Wlk. oraz rozbudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na ulicy Partyzantów, a także wodociągową do terenów inwestycyjnych. Na to Gmina pozyskała również dofinansowanie unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
10. Wykonano sieć wodociągową na działkach letniskowych w Farynach i rozbudowano sieć wodociągową w Klonie istotnie poprawiając zaopatrzenie w wodę i bezpieczeństwo ppoż w tej miejscowości.


Reklama

 

11. Przedszkole Samorządowe zostało przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach, natomiast GOPS do budynku b. przedszkola.
12. W budynku Szkoły Podstawowej w Rozogach wykonano wewnętrzne przejście, usprawniło to komunikację między budynkiem b. Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Przeprowadzono remont stołówki z dofinansowaniem z MEN i przebudowano dach na budynku szkoły z wymianą pokrycia.

 

13. Wybudowano z dofinansowaniem z FIS boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Rozogach oraz wymieniono oświetlenie na ledowe z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego. Zamontowano elektroniczną tablicę wyników i kosz do gry w koszykówkę.
14. Wybudowano plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Dąbrowach.

 

15. W ramach programu „Laboratorium Przyszłości” finansowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji zakupiono do Szkół Podstawowych w Rozogach, w Klonie i w Dąbrowach drukarki 3D z akcesoriami i sprzęt do nagrań.
16. W Szkole Podstawowej w Klonie z dofinansowaniem WFOŚiGW utworzono EKOPRACOWNIĘ KLIMATYCZNĄ.

 

17. Wykonano z dofinansowaniem z RPO termomodernizację budynku b. przedszkola i urzędu gminy, w którym wyremontowano Salę Ślubów USC z dofinansowaniem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
18. W ramach RPO wykonano sieć komputerową w budynku urzędu gminy, wymieniono sprzęt komputerowy i zmodernizowano systemy dziedzinowe uruchamiając e-usługi dla mieszkańców Gminy z modułami: eBOI - Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta; ePłatności - Twoje zobowiązania; Urząd - Informacje o Twoim urzędzie; BiP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rozogi.

 

19. W ramach Programu "Cyfrowa Gmina", finansowanego z Funduszy Europejskich zmodernizowano infrastrukturę informatyczną CUW, GOPS.
20. Wykonano z dofinansowaniem z PROW zadaszenie i zmodernizowaliśmy siedziska amfiteatru w Parku nad Rozogą w Rozogach, zrewitalizowano: boisko do siatkówki plażowej, korty tenisowe, boisko do indiaki oraz ścieżki spacerowe, a także wymieniono kosze na śmieci i wyremontowano pomost za amfiteatrem oraz zmodernizowano oświetlenie montując nowoczesne oświetlenie LED z możliwością sterowania poprzez aplikację internetową.

 

21. W Parku nad Rozogą zbudowano pierwszy w powiecie szczycieńskim tor rowerowy pumptrack, wykonano monitoring i z dofinansowaniem z PROW, wyremontowano dwa mostki, ścieżkę wzdłuż rzeki, wykonano ścieżkę z kostki do amfiteatru oraz wymieniono ławki i kosze.
22. W parku w Rozogach z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego zbudowano wiatę turystyczną z tablicami informacyjnymi tworząc miejsce do odpoczynku i w ramach europejskiego programu WIFI4EU utworzono strefę bezprzewodowego Internetu.

 

23. W Farynach z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego zmodernizowano boisko sportowe z amfiteatrem nad Jeziorem Farynek.
24. W Borkach Rozowskich w ramach grantu Marszałka woj. W-M przy współudziale funduszu sołeckiego wykonano altanę rekreacyjną z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej: łąki kwietne, tablice edukacyjne oraz w ramach funduszu sołeckiego wykonano boisko sportowe, w Klonie zagospodarowano teren przy świetlicy wiejskiej, gdzie została wybudowana altana.

 

25. W Wilamowie wykonano „Wyspę Kłobuka – z zagospodarowaniem centrum Wilamowa” w ramach programu Odnowa Wsi z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego
26. W Rozogach, Klonie, Wilamowie i Farynach z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego posadzono drzewa i krzewy miododajne.
27. W ramach grantu turystycznego z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego wytyczono „Szlak przyrodniczo-historyczny na pograniczu mazursko-kurpiowskim w gminie Rozogi”, Rozogi - Spaliny Wielkie – Kowalik – Kwiatuszki Wielkie - Rozogi.

 

28. Zbudowano z dofinansowaniem z RPO instalacje fotowoltaiczne na budynkach szkół w Rozogach, Klonie i w Dąbrowach oraz na oczyszczalni ścieków w Rozogach.
29. Do OSP Rozogi w ramach współpracy z KW PSP w Olsztynie i KP PSP w Szczytnie, został przekazany ciężki samochód bojowy marki MAN, ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 l.

 

30. Do Środowiskowego Domu Samopomocy w Orzeszkach z dofinansowaniem PFRON i Urzędu Wojewódzkiego został zakupiony samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim.
31. ZGK Rozogi zakupił nowe ciągniki, przyczepy, pług do odśnieżania i maszynę do czyszczenia ulic z piasku.

 

32. Realizując fundusz sołecki w okresie pięciu lat wydano na potrzeby mieszkańców sołectw 1,835 mln zł, z tego najwięcej na drogi gminne 574 tys. zł tj. 31,33%, place zabaw 357 tys. zł – 19,50%, altany, wiaty przystankowe 355 tys. zł – 19,38%, wyposażenie świetlic 182 tys. zł – 9,92%, lampy solarne i oświetlenie 169 tys. zł – 9,25%, dokumentację i czyszczenie stawów 74 tys. zł – 4,05%, parkingi 61 tys. zł – 3,35% i znaczniki dojazdowe 59 tys. zł – 3,22%.
33. W 2022 r. przekazano 113 komputerów z oprogramowaniem dzieciom z rodzin popegeerowskich zakupione w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Reklama

 

34. W Rozogach od 2021 r. ponownie został otwarty gabinet dentystyczny.
35. Od czerwca 2021 r. w urzędzie gminy działa Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”.
36. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Farynach, który ułatwi budowę domków letniskowych i turystyczny rozwój miejscowości.

 

37. Uchwalono strategię rozwoju gminy Rozogi do 2030 r.
38. Podpisano umowę o współpracy z Gminą Rzesza Rejon Wileński w celu wspólnej realizacji projektów w ramach programu „Interreg Litwa-Polska 2021-2027”.

 


W budżecie Gminy Rozogi na 2024 r. zostały zaplanowane inwestycje, których realizacja trwa lub rozpocznie się wiosną:
1. Przebudowa z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Farynach.
2. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Klonie.
3. Wykonanie wodociągów: Wilamowo – Występ przez Zaolzie, Farynach wzdłuż ul. Klonowej oraz wodociągu i kanalizacji w Wilamowie.

 

4. Przebudowa we współpracy z Powiatem Szczycieńskim drogi powiatowej w miejscowości Kwiatuszki Wielkie, z dofinansowaniem z PROW.
5. Przebudowa drogi gminnej w Wilamowie wokół stawu z dofinansowaniem z PROW i  łącznika między drogą powiatową a drogą gminną.
6. Modernizacja w Rozogach ulic: Partyzantów, Kwiatowa, Słoneczna, Różana, Liliowa, Reymonta, Żeromskiego, Matejki.
7. Przebudowa w Farynach ulicy od szkoły do jeziorka Farynek.

 

8. Modernizacja dróg gminnych: Spaliny Wielkie – Antonia do mostu na Rozodze i Dąbrowy Gównicha – Zawojki – w kierunku Klonu.
9. Modernizacja strażnicy OSP ze świetlicą w Dąbrowach.
10. Wykonanie dokumentacji i następnie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowach.
11. Modernizacja ulicznej infrastruktury oświetleniowej na lampy LED.

 

12. Kontynuacja z Powiatem Szczycieńskim modernizacji drogi powiatowej Wielbark – Rozogi, od Księżego Lasku w kierunku Radostowa około 2,5 km oraz od Klonu do Radostowa.
13. Modernizacja z Powiatem Szczycieńskim drogi powiatowej Klon – Wujaki, od Klonu do mostu na Jerutce.
14. Budowa z Powiatem Szczycieńskim przy drogach powiatowych dwóch chodników w Farynach, pierwszy do cmentarza, drugi przy budynku byłej szkoły oraz chodnika w Rozogach na ulicy Waltera Późnego.

 

 


O skali inwestycji w Gminie Rozogi w kadencji 2018 – 2024 świadczy zestawienie pozyskanych środków zewnętrznych i własnych zaangażowanych w realizację inwestycji.


Środki zewnętrzne i środki własne na inwestycje w Gminie Rozogi w kadencji 2018 – 2024:

 
RAZEM:    2018-2024
Środki UE
13 273 476,45 zł
Dotacje z Budżet Państwa
826 954,25 zł
Dotacje z Powiatu Szczycieńskiego
1 392 373,93 zł
Dotacje PFRON i Urząd Wojewódzki
154 900,00 zł
Środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
928 491,87 zł
Środki Polskiego Ładu Funduszu Inwestycji Strategicznych
19 089 793,09 zł
Środki własne Gminy Rozogi
17 903 221,11 zł
RAZEM:
53 569 210,70 zł


Dotacje przekazane Powiatowi Szczytno na inwestycje drogowe w Gminie Rozogi:  3 279 648,42 zł
Otrzymana dotacja na zabytki w Rządowym Programie Ochrony Zabytków: 1 870 408,00 zł


W kadencji 2018 – 2024 zostało zrealizowanych wiele inwestycji modernizujących Naszą Gminę. Pozyskaliśmy rekordową kwotę 35,7 mln zł środków zewnętrznych unijnych i krajowych na gminne inwestycje.


 Komentarze do artykułu

Polak

Czy w tym zaściankowym kraju, bez kieckowego nie może już nic odbyć?????

Napisz

Galeria zdjęć

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama


Komentarze

Reklama